Přepis jednání o příspěvku na Mařenický kostel z 28.6.2017

 

N ( Novotná ): Takže: Římskokatolická farnost Mařenice. Správce farnosti podal 1.6.2017 žádost o finanční dotaci. Žádá o obec o sedmdesátosm tisíc. Dle informace z Ministerstva kultury jde o 10% vlastního podílu k dotaci v celkové částce sedmset tisíc, ministerstva kultury České republiky opravu kostela v Mařenicích. Oni požádali vo dotaci, kterou, která by teda měla bejt sedmset tisíc. Tak jako u každý dotace, prostě, je vlastní podíl. Ten vlastní podíl měl bejt tý farnosti 10% a on nás žádá o těch 10%. Samozřejmě je, je to kostel kterej je v Mařenicích, je to naše dominanta, ale je škoda, že tato žádost přišla vopraudu na poslední chvíli. Velká rozpracovanost vlastních dotací... Neobdrželi jsme zatím rozhodnutí o přidělení našich dotací, který máme, jo? Ať je to teda, teda ať je to na silnici na, na Horní Světlý, na to hřiště tady v Mařenicíchz toho MR. Tam jsme zatím dostali jenom oznámení, ale nedostali jsme, nedostali jsme vyrozumění. Takže nevíme jak to bude vypadat. Doposud nevíme, zda obdržíme dotaci z krajského úřadu Libereckýho kraje na opravu místní komunikace tady směrem od pana Oščiatky dolu sem, sem k tomu úřadu, to teda už dělo. Máme tam žádost, ale asi v osmým měsíci měl krajskej, krajskej výbor libereckýho kraje nám říct jestli tu dotaci dostanem nebo nedostanem, jestli to odsouhlasí. Výzva na sociální byty byla posunuta z června až na listopad. My teda samozřejmě jsme začali s tou, s tou opravou, protože jsme řekli, vyčlenili jsme na to peníze, že to teda budeme obnovovat i, i bez tý dotace, ale samozřejmě bysme potřebovali kdyby to šlo, aby teda byla. My můžeme začít, nesmíme dokončit, takže to by vlastně jsme měli stihnout. Nebyl by problém, ale není jistý že, že tu dotaci dostanem, že budeme úspěšní. Takže schválení finanční dotace farnosti Mařenice v této době by znamenalo navýšení schodku rozpočtu. Posunutí schválení žádosti na podzim, připadně do dalšího roku, by jistě byla hospodárnější a to proto, že plnění již letošního schodkového rozpočtu je zatím v polovině. Ještě není zcela jasné, jaký bude vývoj daňových příjmů a přidělených dotací. Pokud bude vývoj těchto příjmů příznivý, je možné tyto příjmy zapojit proti výdaji výše zmiňované dotace farnosti Mařenice následno, následné rozpočtové opatření. Tak jak se to dělá, že bysme, že by se teda bez navýšení schodkového rozpočtu. Takže já otvírám rozpravu k tomudle bodu, abyste si... vy ste dostali všichni tu žádost teda pana, pana Magistra Hrubého, ale já dám slovo ještě panu Tlustému, protože ty to měli na tom fianačním výboru.

T ( Tlustý ): Já bych taky rozpravu zahájil, abych dokončil ten náš finanční výbor. Protože to skutečně je docela problém, protože co se týče plnění rozpočtu tak ten jsme kontrolovali jenom z toho důvodu ve vztahu k tý žádosti pana, pana Hrubýho. My nemáme problém, nebo výhrady k plnění rozpočtu protože se vyvíjí velice dobře, ale nicméně, nicméně osmdesát tisíc je prostě do rozpočtu zásah. My, jako finanční výbor nemáme nic proti tomu pomoci ty diecézi s úhradou tohoto podílu ať je to formou daru veřejné sbírky a podobně. To už se tady v minulosti ďálo.

Pozdní příchod Mgr. Marcela Hrubého správce kostela v Mařenicích.

N: Tak já vítám pana magistra. Pane magistře teď jsem tady teda přečetla teda tu vaši žádost, tak jestli se posadíte? … á..teď se k tomu vyjadřuje finanční, finanční výbor ještě.

T: Nicméně když jsme u těch dotačních titulů, kdyby ještě nebylo rozhodnuto o přidělení těch dotací, tak finanční výbor doporučuje jak je ta otázka mohla být projednána až ...v druhé polovině tohoto roku, kdy už si myslím, že ňáký to rozhodnutí o přidělení dotací bude, anebo to přesunutí do roku 18. Protože ministerstvo tu částku bude počítat v rozpočtu roku příštího. Je pravda, že, tuším v kapitálových příjmech je tam asi 50 000, kdyby se prodali pozemky za větší objem peněz a z toho se to potom, ale to je zase votázka až k podzimu...

N: No, to jsem říkala, pokud by...

T: ...příští rok je nové rozpočtové určení daní, takže dostanou ňákou desetinu víc na státním podílu DPH a všeho, takže to dělá plus mínus 3 x 8, ňákejch 240 000 to by mělo být navýšení toho rozpočtu, takže na daních bysme měli získat o to víc. Takže to je asi, to je asi stanovisko moje a finančního výboru.

N: No, já jsem přečetla....

T: Samozřejmě, že jsem ve dvojím ohni. Jsem rozpolcen v současnosti

N: No,...

T: Né schizofrenní, to pozor aby si to někdo nesplet ale...

N: No, tak my sme to s paní účetní samozřejmě taky podle toho rozpočtu sme to dávali dohromady jakým způsobem teda tý farnosti pomoct, ale je to vopravdu, tak jak, jak jsem tady říkala, že ta rozpracovanost našich vlastních dotací a nejistota, jestli jestli to teda bude nebo nebude, takže vopravdu v tomto, teď momentálně, si myslim, že je to je, to prostě...

T: A to už vůbec nemluvim vo sdělení pana Koláře, že?...

Paul: No.

N: Ještě s tímdle tím. Takže.. No, takže, takže nevim, no … ještě bych se zeptala...

š ( Šmídek ): Můžu?

N: Můžeš.

Š: My sme spolu se vo tom bavili. Vo tomdlec tom a kdyby teda, já jsem osobně já jsem pro, aby obec pomohla, to určitě...

N: No, to jsme všichni...

Paul: Určitě.

š: … ale bavili jsme se, že třeba příště, třeba za rok, za půl roku vy říkáte, teďkon možná jsme se na to Marcela mohli zeptat ....

N: Já jsem chtěla, ale jelikož už jste se hlásili jako zastupitelé...

š: Já teda jsem pro, aby to bylo...

N: To jsme všichni, né? Aspoň doufám?...Růžička ještě.

R ( Růžička ): Já jsem už s panem magistrem mluvil před ňákou dobou ohledně výměny pozemků. Jestli by byl pro. Tenkrát to skončilo na tom, že nabídl možnost levného pronájmu, ale já tady vidím příležitost: Teďka na jedný straně obec by potřebovala tendleten pozemek, aby ho mohla využívat třeba pro dětský hřiště. Je to taková plocha, která by se hodila a zrovna je v takový podobný částce, která, kterou ta církev potřebuje. Takže bych navrhoval, aby církev nám postoupila pozemek – obci – a na druhý straně, de facto zaplatíme ty potřebný peníze, který potřebujou na tu, na tu dotaci. Protože ta dotace, když se odloží, tak se musí znovu vyřizovat a ....

N: To my si nemyslíme, aby se odložila ta dotace... to nejde odložit dotace, že jo?... jako ta dotace...

R: Podle mě se musí vyřizovat teď. Možná by se měl pan magistr k tomu vyjádřit, jak teda se bude vyřizovat ta dotace.

N: ( neustále skáče do řeči ) …je to, je to...

R: Takže můj návrh je vlastně získat...

N: ...výměnu za to...

R: Ano, za pozemek.

N: Děkujeme.

T: Já si musím... to samozřejmě, nepřemejšlím o tom, ale to neřeší otázku těch osmdesáti tisíc.

Petrášková: No.

R: Já myslím, že řeší.

N: ( Žádá Petráškovou o uvolnění místa pro magistra Hrubého ) Mohla bys? Pane magistře, můžete mezi nás na chviličku? Jestli si sednete tam, vedle paní Petráškový, pana Tlustýho?

Mgr. ( Mgr. Marcel Hrubý - správce kostela ): Tady je to zakázaný pásmo, ne? ( zřejmě vtipkuje ) Mezi zastupitelstvo se nesmí takhle chodit,...jako řadový...

N: Nejste řadový člověk. Vy jste naše návštěva, která se přihlásila. Takže, jestli se vyjádříte k našemu názoru?

Mgr.: No, to je … já jsem byl vždycky zvyklý si pomáhat sám. To snad jste si možná všimli za ty roky že jsem ňák toho příliš moc nechtěl. Letos teda se stala taková situace, že Liberecký kraj mě nechce pomoct. Nevím proč teda nás vyřadili a ministerstvo kultury dává příspěvek, to jsem tam do té žádosti psal... a bez, a bez spoluúčasti to nejde, že? Ale to není jako jenom to, že já potřebuju, já si sám ňáké musím nějaké peníze sehnat, že jo? A ty peníze, které já si seženu, tak ty se eště, to už je jedno kde, ale rozhodně ne od biskupství, to můžu říct na rovinu, tak ty ještě musím použít na obnovu elektroinstalací, když už se bude dělat výmalba, tak se musí něco doplnit. Když se v tom roce devadesát dělalo, dělala elektrika, tak to ještě byla úplně jiná norma, tak když už se to dělá, tak ať to teda už to...víckrát za život už to dělat nebudu. To už pak by mě bylo pětasedmdesát kdybych to dělal příště, tak to bych měl jiné věci na starosti. Takže to, myslím je poslední ňáká rekonstrukce která se tam koná. Nakonec jsme to okrouhali, vůbec ten rozpočet, já se totiž domníval, že, že tady budu chodit jen tak s aktovkou asi a podepisovat faktury, že jo? Tak bláhový, jednou poprvé snad...

Ale teď nakonec jsem teda přitiskl pana malíře, aby... že si nakonec postavíme stejně lešení sami, nebude prostě ani koruna na na ňáký nájem, na nic, takže vlastně budeme mít lešení, svoje lešení si postavíme a oni nakonec to teda vymalují teda s tím, že se dodělá k tomu to schodiště. Je to tak jak to je. Je teda pravda, že, že já bych to snad ani, tady v našem případě vůbec nespojoval jako církev a to... to je takové.... za církev jsem tady jenom já, tím pádem a protože tady nikdo jiný jako církev není. Nakonec to je, nakonec ten kostel je tady chlouba obce, že je na všech pohlednicích, a tady na obecním znaku je symbol Máří Magdaleny a tak dále. Mám pocit, že odtud ten kostel nikdo nevezme. Nikdy snad v budoucnu a že je to taková, spíš zájem jako celé obce. Tak sem to tak …

N: To je.

Mgr.: Taky ňákým způsobem i třeba v těch dalších našich obcích, které mám na starost na děčínsku, tak jsem to tak předkládal a je vidět, že když teda je člověk v nouzi, tak....

N: Vy jste mě, vy jste asi, vy ste přišel pozdě, takže jste vlastně v podstatě neslyšel to, že samozřejmě ta žádost přišla naneštěstí takhle pozdě, kdy my už máme rozpracovaný vlastní, vlastní samozřejmě dotace. Vo kterých taky ještě nevíme, jestli dostaneme nebo nedostaneme. Jo? Takže tady, tady je bohužel... a ten náš rozpočet je v vlastně v podstatě nebo příjmy a výdaje a tak dále, je tak na půlce. Tak jsme tady navrhovali to, že bychom, že bychom to zařadili do druhý poloviny letošního roku, tak jak to tady říkal pan Tlustý. To už jsme myslela, že jste, že jste zaslechl...

Mgr: Tak to by mě asi nevadilo, ale kdyby to mělo být příští rok, tak to asi je malý ( problém ), to bych musel asi radši, radši vrátit.

T: Já bych mohl, jestli se mohu zeptat. Je pravda kostel je v Mařenicích, je to dominanta, jako víc věcí tady, ale přesto je to majetek církve a když ta církev už dostane tu dotaci 700 000 Kč, proč odmítá se spolupodílet na obnově svýho majetku teda? Nechci vrtat, jen se ptám.

Mgr: Tak jako to co já mám na očích, tak to vám klidně můžu říct moje farnost Mařenicemi určitě z toho jsem já, to by měla diecéze podporovat všechny rozpadlé kostely, jakože asi já nevim, no? Tak tohleto se ale neptejte mě. Víte, to se musíte ptát někde jinde a ne mě. Já jsem tady asi jenom tak z dobré vůle, protože je to naprosto nelogické, abych já, támdle od České Kamennice spravoval mařenický kostel, že? Je to jenom spíš z toho, že to mám tady rád a ňákým způsobem tehdy na diecézi zařídil, abych se o to mohl dál starat, no, jinak já mám svých starostí dost, ale to svěcení kostela velké v Markvarticích.... Obec Markvartice dávala 400 000 na kostel, že? Který se bude otevírat, ten je také v majetku diecéze. Ale není tak majetek diecéze, to je majetek farnosti, farnost Markvartice, to je vlastně něco, jakoby ...hm … patří to těm, kteří v té obci žijí! Jenomže tady v Sudetech je k tomu takový vztah, jakoby ňáký, ještě pořád, ne ten pravý, ale... třeba se to časem změní, no.

P ( Petrášková ): A tak, já jsem se chtěla zeptat, v jakým horizontu časovým to budete potřebovat … je potřeba ty peníze, že jo?

Mgr: No, do konce roku.

P: Do konce roku? Tak potom... měli jsme to v tom návrhu, že?

Mgr: ...to musím proúčtovat.

P: Určitě. A my, kdybychom věděli kdy nám ty dotace a tak dále, že jo, a tak dále...

N: Tak to samozřejmě to je to, co jsme říkali....

P: To tady četla paní starostka, že jo? To jste tady nebyl.

N: ...že vlastně, vlastně jsme v polovině, jsme v polovině. Vlastně jsme všichni, my jsme teda taky žádali, zažádali jsme na dotace, který byly možný vůbec využít a ty vlastní podíly tam jsou taky. A teď jde ještě vo to, jestli vlastně my dostaneme i tu dotaci, že jo? Takže, takže proto jsme s paní účetní o tom diskutovali, co se týče rozpočtu, že teda teď je to vopravdu, vopravdu špatný, no. Abysme ňákej schodek …

Š ( Šmídek ): A kdyby se to udělalo?

N: Ale jemu to stačí! Proč bychom to dělali? Proč bychom to dělali...

Š: To víte, že z toho není úplně nadšenej, když víte, že do konce roku von to musí proúčtovat.

N: Ale Franto, co když nedostaneme my teda žádný dotace? Dyť si to tady říkáme!

Š: A jak my bysme mohli šáhnout na účet a vzít osmdesát tisíc a...?

T: Můžeme! Jako když se budem chovat nezodpovědně!, tak tam prostě šáhnem a...

R: A právě z toho důvodu jsem navrhoval s tím pozemkem transakci.

Š: Já si myslím, že trošku tady s tím Marcelem, ne trošku, souhlasím s ním jako že hodně, ale nepříjde mi jako slušný, abysme my s ním handlovali, že jim dáme osmdesát tisíc, že se budeme podílet na náký vopravě toho kostela za to, že voni nám daj pozemek.

R: Pozemek, kterej potřebujeme!

Mgr.: To jsem řešil v Markvarticích loni. Chtěli mi dát dotaci za rybník.

Mgr: Tak já jsem říkal: tak já jsem na ten kostel sehnal patnáct milionů a teď nakonec se budem handlovat o ňákejch osmdesát tisíc...

N: Já si myslím, já si myslím,že....

š: To je takový nedůstojný.

Mgr.: Já vůbec nejsem ten, který by si ňákým způsobem... já naopak se snažím sehnat, já jako nejsem ten, který...

N: Helejte Marcele, já si myslim, že, že někde v září bude zasedání, tak bychom se tím zabývali, teda, nevim, ke konci tohodle roku a určitě, určitě je ňák, ňáká ta dotace bude a to vidím spíš pozitivně, ale teď bych teda, teď bych teda nešla až úplně takhle na dno. To teda ne, no.

Mgr.: Můžete, může se udělat i veřejná sbírka, třeba...

X: Já jsem teď

N: To tady navrhoval pan Tlustý!

Mgr.: Já letos budu chodit po Markvarticích osobně. Dům od domu, to jim nedám, to musí místní přispívat, to už ví myslím dobře, že musí každá rodina dát peníze. To jinak nepůjde. Takže já budu mít s tím... takže já nejsem tady schopen... potom vždycky se osvědčí chodit po tom po lidech, že jo? Nebo... My jsme ďáli kasičku, tak to bylo naprosto úplně mínusový. Ňáká kasička byla k ničemu.

Petrášková: Nám to tady všechno dobře fungovalo.

T: To není nic jednoduchýho.

Š: Chodíš a žebráš. Chodíš a žebráš.

CHAOS S NEŘÍZENOU DISKUZÍ, hlásit se o slovo nemá žádný smysl.

Š: Von ten kostel toho dělá, já si myslím, dost.

Petrášková: Ale né, já si myslím...ale určitě přispět! My čekáme... ( asi na dotace )

Š: kdyby tady nebyl...

Petrášková: Ale určitě přispět! Počítáme s těma dotacema...

Paul: Jako investice máme veliký a nevíme kdy nám ty dotace schválí.

N: podle toho se musíme chovat a já si myslím, je to vyřešený tím, že pokud teda Marcel říká, že teda to v podstatě nevadí když by sme to odsouhlasili já nevim v září...

š: Ale von budem mít tři měsíce na to, v zimním období, tři měsíce na to, aby to tam postavil a proúčtoval!

N: Ale proč? Dyť von může normálně pracovat? Von nevrací tu dotaci, my taky … to administrativně to musí bejt... von může zahájit, ale nesmí dokončit...

 

Š: Já taky pracuju.

R: Pane magistře, mohu se vás zeptat: S tím pozemkem teda nesouhlasíte?

Mgr.: Jako jak? Že bych vám ho daroval, nebo jak?

R: Ne, prodal. Obyčejně prodal.

Mgr.: Prodal. A kdyby tady jednou měla stát nějaká farní budova, nebo něco co by mělo sloužit do budoucna jako? To by zase byla škoda, nebo, já nevim?

R: Mě jste řekl, že vlastně ten pozemek nepotřebujete, že byste ho levně pronajal.

CHAOS S NEŘÍZENOU DISKUZÍ, hlásit se o slovo nemá žádný smysl.

Petrášková: Ale dyť my ho taky nepotřebujeme.

Mgr.: Vycházím z toho, že co nepotřebujeme teď bude za dvacet let třeba jinak.

N: Ani to nemáme v rozpočtu, nebudeme kupovat žádnej pozemek

Mgr.: Já pozemek jako nepotřebuju, teď momentálně. Pochopitelně, že ho nepotřebuju.

Petrášková: Né, já jsem za prostě přispět. Prostě na kostel určitě, ale … jestli to bude stačet v tom září, tak...

Mgr.: Jenom bych chtěl, pardon, říct na svoji obhajobu, že nežádám až tak často.

Sbor: né

R: Už jsme vám odpouštěli 50 000. Jestli si vzpomínám. ( hlas zanikl v chaosu ) Jednou už jsme odpouštěli 50 000, co si vzpomínám já.

Mgr.: Ale no tak, to kdybyste, to kdybyste měl odpustit, to bych si připadal, že jsem tady pro Mařenice nic neudělal.

Paul: Né, to né!

Mgr.: Když každá vesnice na děčínsku je schopná dát nejmíň 50 000! Nejmíň jako, jo!

R: Já to říkám jenom proto, že říkáte...

Mgr.: Protože se o tom ani moc nemluví, jako. Jetřichovice teda měli, měli zastupitelstvo ještě donedávna jako úplně na straně...

R: Já to říkám jenom proto, že jste říkal, že jste dlouho jste nic nepotřeboval, ale už tady jednou bylo 50000 a teď je to 78, že?

Káninská: Já jsem mluvila ve Cvikově s panem inženýrem Bobelákem o částce 80 000, takže to není nic mimořádného dávat takovou částku.

Mgr.: Jako druhá možnost: Vemte si kostel do majetku. Taky se to stává. Támhle obec na podbořansku si vzala kostel do majetku, byl v hrozném stavu, opravdu v dezolátním stavu a dávají, a to není lež, dávají 2 miliony z obecního rozpočtu. Obec má 700 obyvatel a dávaj 2 miliony ročně! Na rekonstrukci kostela. A vzali si ho teda do majetku za 1 korunu. A přispívaj na něho takhle velké peníze. Starosta z Dubnice pan bývalý, dnes starosta paní Šmugrová, ty dávali nejmíň 200 000 ročně, každý rok na kostel. Ale to není jako, já myslím si že tady nesmí být nedůvěra jako farnost a obec to je, já myslím že by to mělo jít ruku v ruce. Jako dyť tam přece..., dyť to je nakonec chlouba

Petrášková: Jsem taky za.

Š: Eště bych podotkl, že kostel má třeba hřbitov.

T: No to je obecní pozemek.

N: Heleďte, abychom tady nemluvili o kostele, můžu předložit, můžu předložit návrh usnesení!? Takže zastupitelstvo obce schvaluje zabývat se finanční dotací Římskokatolické farnosti Mařenice v druhé polovině tohoto roku. Zdržel se: pan Růžička

 

Komentovaný přepis záznamu ZO 28.12.2016

https://ulozto.cz/!NpSRX69pqr2F/zaznam-28-12-2016-wma

Jako obvykle starostka informovala zcela zbytečně všechny přítomné, že schůze je nahrávaná. Neporušila tradici a nikoho z opozice neurčila ani jako zapisovatele ani jako ověřovatele. A potom se již odehrával stejný příběh jako tisíckrát předtím. Nuž, pohodlně se usaďte a poslouchejte:

 

N: ( starostka Novotná ): Než přistoupíme k programu jednání pan Růžička poslal elektronické podání ve znění: Podávám bod k projednání na zastupitelstvu 28.12.2016 SMS. To znamená, vzhledem k tomu, že se pravděpodobně jedná o informaci ohledně seznamu občanů, kteří obci poskytli svá telefonní čísla a adresy k zasílání SMS zpráv informuji, že byl vznesen dotaz na úřad pro ochranu osobních údajů a na ministerstvo vnitra. Někteří občané volají na úřad, že si nepřejí poskytovat jejich údaje třetí osobě.

R ( zastupitel Růžička ): Paní starostko, já bych to nechal na předkladateli...

N: Můžete mě nechat domluvit pane Růžičko?

R: No, protože za mě mluvíte jakobych to, co říkáte vy, přednášel já. Bohužel ne. Není to tak.

N: Tudíž tento bod nezařazuji do dnešního programu jednání. Dávám návrh na usnesení: Kdo je pro zařazení bodu zastupitele Růžičky dodat SMS zprávy do programu jednání?

R: Žádná rozprava? Nemůžu k tomu nic říct?

N: Můžete.

R: Děkuju. Myslím si, že každopádně by zastupitelé měli si vyslechnout na co se ptám v tom bodu. Ne, že vy budete interpretovat tři písmenka podle svého. Vyřadit bod z jednání, aniž by jsme věděli o co vlastně jde, to si myslím, že rozhodně není správné.

N: Tak nám řekněte o co jde. Nemusíte mě poučovat, stačí když mi řeknete o co de, teda.

R: Já bych to raději přednesl v průběhu jednání až prostě…

N: Ne, teď!

R: Musí to být teď? Dobře. Tak u těch esemsek mě zajímá, jestli rozesíláte ty esemesky ohledně schůzí nebo je to ta drbárna, jak říkala paní zastupitelka Hrochová a proč ne? Protože jsem tu esemesku nedostal a obávám se, že ji nedostal já ani nikdo jinej. Tak jak to je?

N: Ještě něco k tomu máte?

R: Zatím stačí.

N: Takže, návrh usnesení: Kdo je pro zařazení bodu zastupitele Růžičky dodat esemes zprávy do programu jednání. Kdo je pro? Kdo je proti?

R: Já hlavně vznáším protest, že takhle to nemůžete dělat.

N: Takže?

R: Vyřadit bod z jednání, který jsem poslal de facto včas, protože oznámení o schůzi přišlo příliš pozdě abych cokoliv nastudoval nebo mohl reagovat dvacet dnů předem.

N: Ale pane Růžičko, vy dobře víte, že program jednání dělá starosta. A záleží na tom, jestli Já to považuju za to, aby se to do toho programu dalo. Jestliže to Já nepovažuju za....

R: Není to pravda! V tom nemáte pravdu paní starostko. Pokud zastupitel předloží bod k projednání tak se musí projednat. Nemůžete říct, že to nebudete projednávat.

N: Stěžujte si. Už jste si stěžoval na ministerstvu, stěžujte si i jinde. Budem pokračovat dalším bodem.

Dále poslal zastupitel Růžička dne 28.12.2016 ve 14:30 další bod k zasedání. Revokace usnesení č.5 ze dne 1.12.2016. Jedná se usnesení ze dne 1.12.2016, které jsme odsouhlasili na zasedání sedmi hlasama. Uvolnění kulturní místnosti SNK 2014 zastupitelé obce … zastupitelé obce schvalují neuvolňovat kulturní místnost bez spolupráce s obcí a předložení specifikace využití pro širokou veřejnost. Takže... ještě se … dobře … otvírám rozpravu jestli se k tomu nějakým způsobem, ale to není součástí zasedání, ještě jsme neschválili program! To je před zasedáním, jo?. Takže tady vám dávám jenom z Mího .. z Mí dobrý vůle vám dávám možnost se k tomu vyjádřit.

R: Děkuju. Tak už při předložení žádosti na poslední schůzi bylo jasně uvedeno, že se jedná o kurs němčiny. Starostka měla možnost se následně seznámit s inzerátem, který jsem jí zaslal k otištění do Mařenického zpravodaje, předem. Je jasné, že pokud věc inzeruji, tj. zveřejňuji, jedná se o ryze veřejnou záležitost, kam se může přihlásit každý. Obec se ve svých prohlášeních zavazuje k podpoře spolků a jiných aktivit občanů, takže opravdu nevím co jí brání podpořit aktivitu občana, který přichází s nabídkou jazykového kurzu němčiny pro občany příhraniční obce. To, že si klade starostka podmínku, že si musí na aktivitě někoho jiného přihřát svou polívčičku, mi připadá nečestné. Totéž se týká i další aktivity setkávání spoluobčanů se členy SNK 2014. Žádám proto o přehodnocení usnesení a prostého souhlasu s uvolněním veřejných prostor dle předložené žádosti.

N: Dobře, tak. Návrh usnesení: Kdo je pro zařazení bodu zastupitele Růžičky, nebo také usnesení č. 5 z minulého jednání. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo?

R: Takže v podstatě všichni zastupitelé jsou proti kurzu němčiny. Já rozumím.

N: Né, proti uvolňování místnosti bez spolupráce obce a uvolňování místnosti politickým stranám, tak jak jsme to schválili!

R: My nejsme žádná politická strana.

N: Program dnešního jednání: 1) zahájení

  1. Zpráva finančního a kontrolního výboru

  2. Rozpočet na rok 2017

  3. Rozpočtové opatření č. 4 2016

  4. Majetkové záležitosti

  5. Různé

  6. Diskuze

  7. Závěr

Návrh... Má ještě někdo k tomuhle programu ňáký výtky? Pokud ne, návrh usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje program dle návrhu.

 

Zpráva finančního a kontrolního výboru

Kromě všeobecného souhlasu s návrhem rozpočtu se předseda finančního výboru Petr Tlustý exstarosta zmínil o případném převodu 9 milionů na zateplení a výměnu oken v budově č. 144 v případě nezískání dotace na úsek životního prostředí, což podle něho může být i odstraňování ekologické zátěže zasypávané rokle u nově získané cesty od pana Oščiatky. V čem spočívá neekologičnost nevysvětlil.

 

Předseda kontrolního výboru Jindřich Paul jako vždy nezjistil žádné pochybení. S kritikou jeho práce však přišel zastupitel Růžička a uvedl jeden z případů, kdy kontrolní výbor nereagoval na špatný způsob projednávání bodů předložených zastupitelem, kdy se neschvaluje bod podaný zastupitelem, ale jakási jeho verze formulovaná starostkou a upozornil na nezákonnost tohoto jednání. Starostka vyzvala zapisovatele, aby protest byl vložen do zápisu a aby navrhovatel vlastními slovy přeformuloval čtený text, protože čtenému textu ona nerozumí. Což zastupitel Růžička učinil. Po provedení zápisu se projednávalo znění návrhu rozpočtu. Starostka přečetla navržené změny rozpočtu zastupitelem Růžičkou. Navrhl 50 000 Kč na opravu nově získané cesty od pana Oščiatky, další částku na opravu cesty u pana Vokálka v Dolní Světlé a 50 000 Kč na vytvoření studie na nové koupaliště. Všechny návrhy do jednoho byly odmítnuty. Také návrh vyčlenit v rozpočtu prostředky na výstavbu nových autobusových zastávek neprošel - přesně podle uvažování z minulé schůze - počkáme až se nám sami ozvou.

 

V rozpravě o rozpočtu nesouhlasil zastupitel Růžička s částkou na opravu budovy č. 144 za 9 milionů jako neskutečně přehnanou. ( před několika minutami se předseda fin. výboru dokonce vyjádřil, že jde o pouze o zateplení a výměnu oken ). Starostka rozčileně jako obvykle odpověděla, že přebytečné prostředky se případně převedou na něco jiného. Celou věc rázně ukončila zápisem zastupitelovy poznámky. Zastupitel Růžička jako jediný z přítomných tedy s rozpočtem nesouhlasil ( druhý opoziční zastupitel Doskočil na schůzi nebyl pro nemoc přítomný ).

Následující Rozpočtové opatření č.4 2016 bylo schváleno, pouze zastupitel Růžička se zdržel. Uvedl, že nemohl dostatečně prostudovat během poskytnutých 4 dnů dodané podklady ( informace byly dodány mailem až 22.12.2016 a do toho byly vánoční svátky ). Tuto skutečnost nechal zastupitel Růžička také dát do zápisu z jednání.

V projednávaném bodu „Most v Mařeničkách“ za 867 483,31 Kč bez DPH vznikly vícepráce. Na dotaz pana Vítka starostka uvedla, že obec zaplatila navíc asi 130 000 Kč. Více práce se tak stávají tradicí v obecních zakázkách.

Bod odpady. Schváleno firma AVE 448 662,78 vč. DPH za 1 rok, tj. 1 794 651,12 Kč vč. DPH na 4 roky. Což je prosté vynásobení roční sazby.

V různém byly schváleny nové směrnice pro zadávání veřejných zakázek. To však byla opravdu jen formální záležitost. Opět se ukázalo zneužívání bodu různé, pod který má starostka možnost zařadit kdykoli, cokoli, ačkoli opozici je tato možnost uzavřena.

 

Pak již následovala jen diskuze. Tu využil zastupitel Tlustý k upozornění, že jsou svátky a styl diskuze by tomu měl odpovídat ( den konání této schůze 28.12. však žádný svátek není, spíše je trochu zoufalé, že se potřebné věci starostka nedokázala projednat na schůzi konané před pouhými 27 dny a je nutné obtěžovat občany znovu i v období mezi svátky ).

Pan Vítek ohlásil nedokončenou část krajnice na nově opravované silnici k Pile v Mařeničkách a starostka ho ujistila o brzké opravě. O tom, že krajnice jsou jen hrubě nahrnuté v celé délce a zábradlí některých mostků není ani dokončeno, se nezmínila. Ani o tom, že dílo převzala bez závad.

 

Humor v jednací síni znovu obnovil až zastupitel Růžička. Protestoval proti otištění svých dvou inzerátů v Mařenickém zpravodaji v pozměněné podobě a úplném vynechání dalších dvou bez jakékoliv dohody ani oznámení. Inzerce byla podána ve stejné verzi jako v minulém čísle našeho časopisu.

Novotná: Plátkování považuju za politickou stranu. S němčinou souhlasím, ta němčina tady byla vždycky ( Nějak jsme ji ale posledních 10 let nepostřehli ) a nejsem vůbec proti, pokud budete mít lidi, který tady budou a budou chtít chodit na tu němčinu, sejdou se, budeme tady mít..., tak jak jsem to vám vysvětlovala minule. Takže tu němčinu až budete specifikovat, to neznamená že tady bude ňáký plátkování, to je jedno. To kamenictví, protože vy jste mi dal ňákej inzerát, který byl ještě posunutej a ani tam nebylo telefonní číslo ( tuto její lež si lze ověřit letmým pohledem na zadní stranu našeho časopisu č. 4 ), takže to se nedalo dát do zpravodaje ( stejná stránka byla odeslána do jiné tiskárny při tisku našeho časopisu a bezproblémově byla vytištěna ). Takže jsem si zavolala na tu firmu, do toho kamenictví, a tam jsem se dozvěděla, že ňákej pán, teda, se mu nabídnul s tím, že by dal něco do zpravodaje a že se mu bylo zaplaceno 200 korun za to.

R: ...že se mu bylo? ( téhle „češtině bylo opravdu velmi špatně rozumět )

N: Ano. Vy jste mu... vy ste … oni vám údajně měli zaplatit 200 korun na účet. Pán nám poslal účet na kterej poslal 200 korun za zveřejnění. Tak já jsem mu řekla, že bych ho požádala, jelikož je tam zřejmě špatně, ten inzerát mě přišel takhle, tak jestli to, tak jestli by byl tak hodnej a poslal mi znění toho inzerátu a že mu ho vytisknem tak jak chce. Na ten druhej inzerát jsem samozřemě zavolala taky ( dodavateli inzerátu ji ale zavolat nenapadlo ). Tam jsem se dozvěděla, že jde o paní Šťovíčkovou, která mě požádala, že už teda to nemůže bejt od 1. prosince a jestli mě může poslat znění v jaký by to v tom zpravodaji bylo. ( Zajímavé je, že při předávání inzerátu starostce 2.12. se vyjádřila, ať dodám podklady nejpozději do večera, abych to stihl do uzávěrky. ) Takže to není z mí hlavy, ale to je, to je od těch lidí, který teda vy jste chtěl inzerovat. Jó? Z jakejch důvodů vy jste chtěl peníze to nevim, protože já jsem je upozornila, že my dáváme inzeráty zdarma. Takže asi takhle. ( Škoda, že až do této chvíle zpravodaj nezveřejnil možnost inzerce. V této souvislosti je památná odpověď účetní obce, že Mařenický zpravodaj nemusí mít registraci, protože neinzeruje. Přesto ani to nebyla pravda a občasnou inzerci lze ve dřívějších číslech dohledat. )

R: Vůbec jsem nemohl tušit, že jste komunikovala s těma lidma a že oni si přáli, aby to vypadalo takhle.

N: Jenom to vaše napadání....( ??? poznámka zcela mimo mísu )

Šolínová ( zastupitelka a dcera starostky ): Vám to příjde normální inkasovat peníze za věc, která se normálně dělá zdarma?

R: Já jsem to chtěl říct. Já jsem tomu pánovi řekl, že my inzerujeme zásadně zdarma ( v časopise SNK 2014 ) a jestli chce, tak může ryze dobrovolně zaslat příspěvek na sdružení, na vydávání časopisu. Protože ho vydáváme ze sbírek lidí. ( přesný text mailu byl zaslán starostce po ukončení této schůze.)

Vážený pane Machači,
v telefonickém rozhovoru jsem Vám nabídl možnost Vaší inzerce v našem registrovaném časopise. Jeho náklad je 200 kusů, je vždy rozebrán a dostane se tak do rukou více jak 200 místních čtenářů - Mařenice, Mařeničky Horní a Dolní Světlá a několik výtisků i do Cvikova. Nejméně polovina z nich jsou chalupáři z Prahy a jiných větších měst v okolí. 

Jedná se o neziskový časopis a tak Váš
příspěvek je ryze dobrovolný a bude sloužit výhradně na podporu dalšího vydání 4. čísla Mařenického čtvrtletníku SNK2014. Tento časopis si vytkl za cíl přinášet občanům Mařenic pravdivé informace  o zdejším dění a přinášet občanům jiný pohled než tendenční místní oficiální tisk. Na předcházející čísla se můžete podívat na naší webové adrese www.marenice-snk2014.net
Zároveň Vás prosíme zaslání podkladů pro Vaši inzerci.

Předem děkujeme.

Mbank 670100 - 2201792963 / 6210
Za časopis SNK2014  Richard Růžička

 

Š: Ale tohle je obecní zpravodaj!

R: Já jsem si vzal příklad z toho, že vaše sestra ( k zastupitelce Šolínové ) či vaše dcera ( k starostce Novotné ) tam posledně měla inzerát na celou stránku a proč by tam nemohl mít někdo jinej inzerát a proto to tam je, že jo.

N: Jó, to bylo zdarma...

R: Takže s tím není žádnej problém. Je to tak?

Paul ( Zastupitel ): Ale tady je to zdarma.

Petrášková: Obecní je to zdarma a...

R: Vám připadá jako špatný sbírat peníze na vydávání toho časopisu?

N: ( Překřičela své soudruhy ) Takhle, já si myslím, že když jste si sbíral peníze na vydávání časopisu, tak jste si to měl vydat ve svým. A ten pán, s kterým já jsem mluvila, byl přesvědčenej o tom, že těch 200 korun de obci. Že to de na ňákej účet obci.

R: Určitě to tak není, paní starostko, protože já jsem s ním komunikoval písemně a i písemně to všechno mám.

N: Ale pane Růžičko, to co vy říkáte....

R: To co říkáte vy, to jenom děláte takovou fámu, která není pravdivá.

Hrochová ( 1. místostarostka ): ...mě by zajímalo, proč jste žádal otištění do zpravodaje, když vy jste inkasoval peníze do vašeho plátku?

R: Není to tak. Vy to zkreslujete, tak to není. Opravdu jsem ho požádal....

N: ( Překřičí všechno ) … jako s paní Hájkovou, nebudeme se dál spolu hádat

R: Ale není to tak! Nevím, proč by jste museli rozšiřovat takovouhle de facto lež.

Vítek: ( Snaží se uklidnit vzrušenou situaci přechodem na jiné téma. ) Nevím, kdo jste vybíral do kalendáře fotky, ale jsou lepší jak loni, hlavně koně jsou tam taky. A opravdu ty záběry jsou lepší jak loni a dělal to někdo kdo to umí.

N: Ano, dělal to někdo, kdo to umí.

Vítek: To jsem koukal, že proti minule tam nebyly takový...

N: Pan Vránek, pan Vránek, kterej tady měl výstavu ( s pornografickými a alkoholickými motivy ), před tímhle tím ( ohlédla se na fotografie mařenické krajiny v místnosti ). Tak ten nám udělal tenhle zpravodaj ( myšlen nový kalendář ), ne že by ho platil, to jsme si museli zaplatit, ale ty fotky jsou nádherný, to máte pravdu. Je to moc pěkný. Tak ještě má někdo něco?

R: Já bych souhlasil, že je lepší než byl v loni. To asi ano. Tak. No a jinak dotáhněme tu němčinu, tedy. Takže to mohu považovat, že toho 9. tady můžem přijít s němčinou?…

N: Ne! ( takřka vyděšeně ) Ne, přijďte s tím, že máte seznam těch lidí, který tady budou a pak 9. tam určitě něco mám!

R: Já vám určitě nebudu dávat žádný seznam ani žádný jiný žádný nacionále, nic.

N: Buď budete spolupracovat s obcí, nebo se vám ta místnost prostě nepronajme!

R: A za jakých podmínek tady vlastně nějaký aktivity občanů můžou probíhat?

N: Za spolupráce s obcí.

R: Vždycky musej...

N: ...ve spolupráci s obcí.

R: A jak si představujte spolupráci obce?

N: Tak.

R: Tak to je hodně vágní. Takže jak by měla vypadat ta spolupráce?

N: Já nevím, to jsme...jestli to tady mám dneska vykládat … já jsem to už říkala minule...

R: Že se chcete taky podepsat na plakátek, jako že jste i vy jste se na tom podíleli, i když jste se nepodíleli?

N: O tohle vůbec nejde.

R: Tak o co jde? V čem jsou ty podmínky?

N: Jsou podmínky v tom, já vám říkám, přiveďte mi občany, přineste mi seznam lidí, který tady budou chodit, kterej lektor je tady bude učit a v žádným případě tady nebude ňáký vaše plátkování. To vám říkám rovnou. To není ve spolupráci obce. Když vy se chce scházet, jako vaše sdružení...

R: Já bych teď neprobíral naše sdružení, máme před sebou němčinu a já bych docela rád, aby toho devátýho se tady ty lidi mohli sejít a začít se učit.

N: Až budete vědět kolik lidí se tady sejde, tak....

R: Ale k čemu vám to bude? Budou tři nebo dvacet? Je v tom ňákej rozdíl pro němčinu?

N: Tak! Dál o tom nebudeme diskutovat. Nebudeme zatěžovat další lidi. Napište a já vám odepíšu.

R: Nevím, co bych vám psal. Prostě vás žádám o to, jestli byste tady na pár hodin uvolnila místnost kvůli němčině, která je pro veřejnost, samozřejmě.

N: Ještě má někdo něco, mimo pana Růžičky?

R: Neodpovíte?

Šolínová: ( Pořadatelka a organizátorka Mikulášské v Mařenicích. ) Já bych ještě jednou chtěla poděkovat za letošní Mikulášskou. Že to, co jsme udělali.... jsem chtěla říct, že zpětný reakce byly obrovský. A velký díky mám vyřídit všem, že teda to bylo krásný.

 

 

N: Takže děkuji za pozornost a za účast, ukončuji zasedání. Přeji vám mnoho zdraví, štěstí a pokud možno klidu do dalšího roku 2017.

Tlustý: Přeji vám pevné nervy.

Petrášková: Hodně zdraví všem.

N: Kolik je hodin?

_______________________________________________________________________________________________________________

ZO 1.12.2016

Záznam z jednání o povolení kurzu němčiny v kulturní místnosti Obecního úřadu v Mařenicích:

 

https://ulozto.cz/!L3lgNYZUPLuF/zaznam-zo-1-12-16-wma

 

N: ( starostka Novotná ): 23.11.2016 jsme obdrželi dopis pana Růžičky. Pravidelné uvolnění kulturní místnosti zde na obecním úřadu. Tento dotaz byl vznesen na minulém zasedání zastupitelem Růžičkou. Byla mu nabídnuta spolupráce s obcí, kterou viditelně odmítá. Nevidíme důvod, proč bez dání spolupráce pokud má jít o jazykové kurzy a kulturní akce, jak píše v žádosti. Kulturní místnost není standardně pronajímaná ani uvolňovaná, je to takzvaně zasedací místnost obecního úřadu. Proto není možné, jak je v žádosti psáno, pravidelně, obec má určitá jednání a tato místnost je k tomu určena. Jak známe pana Růžičku, pak domluva žádná. Slouží široké veřejnosti při kulturních akcích, hlavně divadlo, dětské akce. Musí to být celoobecní zájem. Nebráníme se spolupráci. Žádám zastupitele sdružení SNK, aby doložili konkrétnější využití, jak je v žádosti psáno – jazykové kurzy. Ještě jsem neslyšela nic o tom, že by se nabízela možnost účasti, zúčastnit se široké veřejnosti. Nikdy jsem neslyšela že by vůbec žádný jazykový kurzy by tady měly bejt nebo něco takovýho.

R ( zastupitel Růžička ): A jestli vám můžu odpovědět?

N: Můžete na to odpovědět. Samozřejmě.

R: Samozřejmě jste to nemohla slyšet. Já nejdřív musím zjistit, jestli mě tu místnost půjčíte. Jo? Potřebuju nejdřív souhlas a pak můžu oznámit lidem - v Mařenicích – všem, že by eventuelně se mohli zúčastnit toho a toho, ale musím mít možnost toho zázemí. Jinak to nepůjde.

N: Musíte to udělat opačně, no.

R: Jak myslíte?

N: No, zkuste zjistit jestli bude ňákej zájem dejte tam, dejte tam možnost a pokud ta možnost bude a ty lidi se přihlásej, nemuselo by se to dělat hlavně takhle pravidelně, ale dalo by se, ale muselo by se to zase, že jo? Protože, já nevím, máme tady někdy jednání vodpoledne i... třeba s lesama jsme měli teď jednání vodpoledne. Takže, může se stát, že to pondělí zrovna, jó? Takže by se tomuselo co jsem řikala, že ta domluva pak není, jó? Takže by jsme museli....

R: Trapné výmluvy bych já řekl.

Petrášková: To já bych neřekla, tedy.

R: Myslíte, že v pondělí od šestnácti hodin do devatenácti hodin se tady se budou pořádat nějaký porady s lesama a podobně.

N: Tahle možnost tady je.

Zastupitelka Petrášková: Někdy to tak je.

R: No, tak kdyby náhodou se to stalo, tak to přesuneme a nebude žádný ...

N: Sežeňte, sežeňte nám to, jaký, jaký to chcete dělat, specifikujte to prostě.

Bidermann: Řekni jim to! Řekni jim to normálně, že už to tady bylo, v minulosti se žádalo o to, aby se tady uďáli různý kurzy a obec to zamítla.

Petrášková: A dyť tady byly! Kurzy tady byly.

Bidermann: Byla anketa vo jazykách a co se uďálo? Nic.

Petrášková: Ale dyť tady byly jazykový kurzy.

Zastupitel Tlustý: Dyť to stačilo...

Bidermann: Tady byly lidi, který se přihlásili.

Petrášková: Tady byli. Tady bylo plno. Tady byli, ale proč to skončilo netuším.

Diskuse puštěná ze řetězu. Jeden překřikuje druhého. Starostka Novotná buď jen přihlíží nebo se také přidává.

Zastupitel Paul: Kvůli penězům...

Bidermann: To si musí každej zaplatit, né?

Paul: Každej, když zjistil kolik má zaplatit, tak od toho šli.

N: Paní Hrochová ještě chtěla říct něco.

Zastupitelka Hrochová: Pane Biedermann, teďko jste teda řekl holej nesmysl, ale...

Biedermann: Jak to bylo! Já jsem se osobně přihlásil do toho!

Hrochová: Nekřičte na nás!

Biedermann: Žádná přihláška mi nepřišla. …...Když říkáte, že lžu, tak...!

Hrochová: To lžete! Protože já osobně jsem na tento kurz se přihlásila...

Bidermann: Já taky a nedostal jsem vůbec přihlášku.

Hrochová: Já jsem tady byla asi dvakrát nebo nebo třikrát a li-di-ne-mě-li zájem! Ano. Jezdili sem lidi z Krompachu, který to udrželi asi pět lekcí a lidi pak vzdali, neměli zájem, protože to nechtěli zaplatit a řekli nemám čas, mě se to nehodí, takovej zájem nebyl, proto to skončilo! První lekce byla...

Bidermann: Mě nikdo nic neřekl.

Hrochová: Pak že tady...

Bidermann: Já jsem se přihlásil. A vůbec žádná odpověď ke mě nepřišla.

N: Pane Biedermanne, nebudem mluvit vo tom co bylo. Jestli teda vopravdu má pan Růžička někoho kdo by teda tady ten jazyk, jazyky, jazyky teda é vyučoval. Tak jako se to může, není proti ničemu. Já jsem řekla, že...

R: Přesto musím vědět, jestli ta místnost tady bude.

N: Pokud budou, pokud bude zájem těch lidí, s tím ale, to co říkám, že to je spolupráce s obcí. Samozřejmě, že to musí bejt s obcí! To není tak, že prostě vy si to tady budete dělat a to je s tou obcí. Vy teda tady bude možnost, že řekne teda tady támhle Franta že bude chodit na jazyky nebo nebo kdokoliv jinej a ty lidi sem budou moct chodit. A tomu my se nebráníme, to já sem vám říkala i mimo, vůbec se tomu nebráníme!

R: Vy se bráníte jenom tomu, abych to zorganizoval já, že?

N: Né!

Petrášková: Né, vůbec.

R: Tak mi sdělte, že v pondělí je tady možnost...

N: Já vám teď neřeknu že v pondělí, já vám říkám, zkuste zorganizovat to, že prostě, že prostě, vopravdu ten člověk sem příjde, přiďte s ním na úřad, a prostě řekněte, ano já jsem schopen, já nevim, budete se to platit, já nevim stokoruna za hodinu, nebo já nevim jak se to platí, udělaj se normálně plakáty, vyvěsí se to a uvidíme jestli se ty lidi na to přihlásej nebo ne. Já se ničeho takovýdleho opravdu nebojím...nebo jako vopravdu, a možná že by tady byly rádi a mohlo by to být i víc nemusí to být jenom němčina a může to být cokoliv, pokud jste schopen.

Tlustý: Byly tady i počítačový kurzy.

N: Byly tady i počítačový kurzy, taky tady bylo pár lidí hned ze začátku. Tomudle se opravdu nebráníme, to jako vůbec ne. Ba naopak, budeme jedině rádi. Paní Hrochová.

Hrochová: Normální postup je že zkrátka zjistí jestli ten zájem je. Musíte mít počet žadatelů a pak taky musíte mít ...

N: Tomudle se tomu tady nebráníme...

R: Takže vraťme se ke gró věci. Nebo ještě pan Šmídek něco...

N: Pan Šmídek.

Zastupitel Šmídek: Já se musím ohradit...prosim... Já se musím ohradit k tomu, že jsi tady křičel ( myšlen pan Biedermann ), že tady žádný kurzy nebyly a takový, že jsi k tomu nebyl přizvanej. Já jsem si řek, já jsem do toho taky začal chodit, může to bejt já nevím, tak šest, osm let zpátky. Moje paní, táta taky doktor chodil a řeknu ti, rozpadlo se to, že tady najednou přestalo bejt málo lidí, pak se spojili s lidma z Krompachu, jezdilo se na Krompach na bejvalej výbor,... Pak kam se jezdilo? Ke …... a zpátky, zase s Němcema byl takovej fornšaft jak...

Bidermann: Říkám, co jsem zažil tady. Dvě volební období...

Šmídek: Ne,...

Bidermann: Já jsem se tam napsal...!

Šmídek: Já nevím jestli se někdo někam psal. Tady! Tady v tý místnosti ten kurs začínal. Tady to bylo, původně, ňákej učitel jezdil já nevím vodkaď, jo? Ten pak se na to vybod, že nemá čas nebo něco... Jestli pak byl ještě někdo jinej? A potom to je vlastně...

Bidermann: Prostě já ti říkám jak to bylo. Z mého pohledu, byla tady anketa, já jsem se přihlásil...

Šmídek: Né. Já sem sem taky začal chodit...

N: Nehádejte se. Nehádejte se.

Bidermann: Bylo to ve středu...

Šmídek: ...jednomu se nelíbilo že je to ve středu, že nemá na to čas... hádka je ukončena cinkáním o skleničku pro zjednání ticha.

N: Mohu požádat o klid?! Teď bych chtěla teda požádat pana Růžičku, co se týká tohodle toho, pokud máte ňákýho lektora, než teda by se to, přijďte s ním klidně na úřad, domluvíme se ňákým způsobem že by byl schopen vyvěsit plakáty, dá se to ven, pokud ten zájem bude tak není vůbec o čem.

R: Já bych chtěl aby tudletu akci pořádalo naše sdružení SNK 2014.

N: Můžete, klidně...

R: Já nepotřebuju chodit na obec abyste mi dělala nějaký plakáty nebo něco takovýho...

N: Dobře.

R: Od vás nepotřebuju nic jiného, než aby v pondělí jsme měli jistotu, že když sem v půl pátý příjdou lidi, tak tu můžou bejt do sedmi. Od vás potřebuju jenom tohle to. Byl bych rád, kdyby se vyjádřili i ostatní zastupitelé jestli s tím tedy souhlasí nebo nesouhlasí.

N: Já to dám odsouhlasit. Samozřejmě se to dá odsouhlasit, ale teď vás teda upozorňuji, když to chcete z týdle strany, tak nejdříve přijďte s tím nebo si vobejděte lidi tady jestli vopravdu maj zájem, kolik těch lidí máte á á pak není problem.

R: To je můj problém, ne váš. Váš problém je jestli uvolníte tuhle místnost. Nic jinýho. A tohleto není místnost, která není salonem, jako se kdysi dávno nevyužíval, ale veřejná místnost, ….

N: ( Neustále skáče do řeči a snaží se přerušit. ) Je to veřejná místnost …!

R: ….takže by se měla využívat a tohle to co dělám já, je osobní iniciativa. Tak jestli ji chcete popřít, tak prosím. Prosím hlasujte.

Petrášková: Tady se hlásí pan Pirunčík.

N: Takže... pan Pirunčík, povídejte.

Petrášková: Prosim vás jestli dovolíte, já bych jenom k tomu řekl, že pan Růžička požádal vedení obce o zapůjčení této místnosti na termín, pravděpodobně 8.1., za účelem organizace ňáké akce v této místnosti a rozhodnutí vedení obce je asi to, jestli mu tu místnost půjčí nebo nepůjčí. O nic jiného tady nejde.

N: Pane Pirunčíku, mi tomu rozumíme. Nám to nemusíte vysvětlovat.

Pirunčík: Já vám nic nevysvětluju. Já jenom říkám svůj názor. A říkám takovej názor, že vy jste do toho zapletli úplně takovej věcí, který já to nemůžu pochopit.

N: Já taky nemůžu pochopit spoustu věcí, když jste sem přišel, taky jsem to nemohla pochopit.

Petrášková: Já... my vůbec proti tomu nic nemáme, chápeme co pan Růžička chce, ale my jenom chceme, aby do toho byli zapojený i lidi z obce. Aby prostě to bylo... my potřebujeme mít jako záruku, abyste vy jste se tady nesešli jakoby v pěti SNK a měli jste tu místnost půjčenou. Chápete to? Jako my chceme jenom to, aby prostě to věděla veřejnost, abysme my věděli, co tady ten den bude a mohli jsme to taky oznámit. Může se to dát veřejně.

N: ( Důrazně překřikuje všechny ostatní ) Tadle místnost se nepůjčuje! Tadle místnost se nepronajímá! To je prostě na … pro širokou veřejnost a to si pokud pan Růžička příjde a přinese mi to, že teda já nevím tady bude dvacet lidí z toho ňákej ten a že se můžu i já přihlásit nebo tady paní Káninská nebo někdo, takže pak není problem! Není. Nevim vo čem se tady mluví?

Pirunčík: Já bych tady zodpověděl paní místostarostce. Pokavad pan Růžička bude mít jistotu, že tu místnost bude mít zaručenou, tak se udělají plakáty i pozvánky, požádá se obec, zda by to teda obec mohla třeba prostřednictvím esemesek poslat občanům, aby se panu Růžičkovi přihlásili. ( Řeč neustále přerušuje neustálý pokřik starostky a ostatních zastupitelů. )

N: ...já jsem mu nabízela...

Pirunčík: Pan Růžička si zorganizuje to všechno sám.

Petrášková: Ano, ano. To je dobře.

Pirunčík: Požádá nebo nepožádá,....

R: Nebo se rozhodnu, že vás požádám o pomoc, samozřejmě.

Petrášková: Ale určitě. Jenom jsme, jenom jsme chtěli aby to bylo jakoby dané, že jo.

Pirunčík: Nejřív musí bejt místost, pak může shánět lidi.

Petrášková: Ano. Ano.

N: ( Všechny překřičí ) Poslouchal jste někdo co jsem řekla? Já tady jasně předčítám to, že prostě bude tu místnost mít pokud to bude pro širokou veřejnost.

Pirunčík: .. seznam dvaceti lidí...

N: Pan Růžička neumí mluvit, že mluvíte za něj?

Pirunčík: Já jsem si požádal o diskuzi.

N: No, děkuji. Takže.... další...

Petrášková: Takže v zásadě ano.

R: Takže žádný další. Já si myslím, že vy jste došla...

N: Musíte mě nechat domluvit.

R: ...když jste došla k něčemu takovému, že by to bylo pod podmínkou, že to je pro širokou veřejnost, tak to je přesně to co chci.

N: Proto vám říkám...

Petrášková: To byste musel upřesnit, aby to nebylo to...

N: Nebráníme se spolupráci. Žádáme zastupitele SNK, aby, aby doložili konkrétnější využití. Je to v žádosti - jazykový kurzy. Až to doložíte, prosim. Takže návrh usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje: Neuvolňovat kulturní místnost bez spolupráce s obcí a předložení specifikace využití pro širokou veřejnost. Kdo je pro?

R: To snad není možný?

N: Kdo je proti?

R: No, já jsem proti.

Petrášková: Ale tak to je jenom odsouhlasení toho návrhu, né? To není o ničem, přeci.

R: To je jenom předělanej můj návrh. Já jsem žádal o to, aby mi byla přidělena tahleta... nebo umožněn vstup do tyhlety místnosti od půl páté do sedmi hodin s tím, že se tady budou konat věci pro veřejnost.

Petrášková: Ale ano. My souhlasíme s tím, že uděláte, že nám přinesete akorát specifikaci čeho, že jo?

Biedermann: Kurz němčiny, když to chcete vědět.

Petrášková: Ano, s tím souhlasíme.

Biedermann: Ale to je potřeba tu místnost!

Petrášková: Ale dyť ji máte!

Biedermann: Není. Vždyť to řekla jasně, to ještě chce: Aby se přitáhla ta lektorka, aby se ....

R: ...mají si lidi tady stoupnou do zástupu a říct: Paní starostko, tady ta fronta, tahle, ta by vás moc ráda požádala o tady tu místnost.

N: Pokračujeme dál, návrhy zastupitele Růžičky. Odprodej pozemku paní Vondráčkové.

R: Takovýhle ponižující jednání určitě po nikom nebudu chtít.

 

 

 

Pozvánka:

 

rádi byste se dorozuměli se svými příhraničními sousedy? Chcete oslovit německé návštěvníky v našem kraji a navázat nová přátelství ?

přijďte na zahajovací lekci dne 9.1.2017 v 16:30 hod. v kulturní místnosti Obecního úřadu Kontakt pro přihlášení: 605 113 110 organizuje SNK 2014

 

V normální vesnici by starosta zajásal, že se sám od sebe našel někdo s nějakou iniciativou pro širokou obec, neřkuli, když ve vesnici sousedící s Německem někdo na své riziko a peníze chce pomoct lidem k snadnějšímu získání práce v zahraničí a rozvíjení sousedských vztahů s německy mluvícími turisty, přinášející práci těm, co zde podnikají nebo by mohli lépe podnikat, kdyby jazyk znali. Nehledě na to, že již je mnohým trapné se pro jistotu před německými sousedy odvracet pokud se na něco ptají. V Mařenicích pod vedením starostky Novotné, která sama žádný jazyk neovládá, je to ale problém. Její jazykový kurs kdysi vyhořel a teď má zřejmě pocit, že její starostenská pýcha by utrpěla, kdyby se to s novým kurzem mohlo někomu podařit. To raději nikdo nic – sousedovi ať chcípne koza. Jediné ale o co opravdu jde, a dokazuje to záznam schůze jasně, je, aby se v kulturní místnosti obecního úřadu nescházela skupina lidí ( SNK není žádná strana ani spolek ) s jinými názory a nedej bože, aby tam za nimi začali přicházet další občané Mařenic. Proto není možné povolit ani kurz němčiny, protože existuje reálná možnost, že by si tam opozičníci mohli špitat německy... a to by starostka už vůbec nevěděla o co jde. Pro ilustraci řečeného shlédněte inzeráty na poslední straně časopisu SNK 2014, které jsem zaslal starostkce k otištění v Mařenickém zpravodaji již 5.12.2016, takže prokazatelně od tohoto data věděla, že akce JE pro širokou veřejnost. Svévolně vyloučila tyto inzeráty z tisku se záměrem diskreditace kurzu němčiny a hlavně setkávání občanů se skupinou SNK 2014.

 

V současné době si připomínáme vznik Charty 77. Zdá se mi to symbolické právě pro současné Mařenice, kde starostka brání svobodě slova a nastoluje pořádky režimu, který již je mrtev. Je možné, že i tato událost opět projde mezi obyvateli Mařenic bez povšimnutí, ale každý by si měl uvědomit, že příště může být na řadě on sám. RR

 

________________________________________________________________________________________________________________

ZO 21.9.2016

Schůze zastupitelů obce Mařenice 21 9. 2016  probíhala velmi formálně a klidně až do chvíle, kdy starostka položila zastupiteli Růžičkovi nevinnou otázku jejíž speciální verzi si můžete přečíst ve zveřejněném oficiálním zápisu. Ukázalo se, že klid je jen zdánlivý. Prostě dokud opozice mlčí a jen souhlasí je vše v pořádku.

 

Novotná: Pak bych chtěla otázku na pana, ...na pana Růžičku. Pane Růžičko já bych se vás chtěla zeptat, zeptat jenom, co vás vedlo a kdo vás pověřil fotografováním v budově 144, bývalý prodejny v Dolní Světlé. É, vaše, vaše počínání, kdy příjdete k někomu ve večerních hodinách ( 8.8.2016 19:45 ) s tím, že si potřebujete vyfotit spodní část budovy, mi příjde opravdu zvláštní. Paní Hájková řádně platí nájem. Myslela že, protože když, když tam přišli projektanti, tak jsem je tam posílala a takže, takže si myslela že, že jsme spolu domluvený a že vy jste teda z ňákejch důvodů to tam šel fotit, že jste teda zastupitel. Ale nechápu vaše počínání? Ale dokážu si vás představit, jelikož jsem vaše jednání pocítila na vlastní kůži na obecním úřadě ( pomluva bez důkazů ), tak se ani nedivim, že vás pustila dovnitř. Jak by se vám líbilo, kdyby někdo tímto způsobem navštívil vás a omezoval vaše soukromí.

Vy jste vystupoval....

Růžička: Tak to jen ten dotaz na mě? Posouváte to někam do tý roviny, jako když jsem se byl ptát lidí v Mařeničkách jestli chtějí pitnou vodu, ...

Novotná: ( skáče do řeči ) Ale né...

Růžička: ….ale je vidět, že tady v Mařenicích není zvykem, aby se vůbec někdo o něco zajímal. Pro jistotu.( zastupitelé starostčiny skupiny říkají svůj názor a snaží se přerušit dikutujícího ) Tohleto byla taková náhodná zastávka, kdy jsem si řikal, pořád se schvaluje ta budova č. 144. Já jsem ji nikdy neviděl, vlastně. Tak jsem si ji tak jako jenom zvenku obcházel a fotil jsem si. No a ta paní, Hájková se jmenuje, vykoukla z okna a řekla: „Potřebujete si to vyfotit vevnitř? A já jsem říkal, no samozřejmě,....

Novotná: ( skáče do řeči ) Ale no tak, pane Růžičko...její věrní se zároveň nahlas pochechtávají

Růžička: ...rád se tam podívám...no tak to bylo....

Novotná: ( skáče do řeči ) Nebudeme to řešit!Nevysvětlujte nám to, protože my víme, že to bylo jinak. Paní Hájková z toho přišla docela vyděšená, ale to je jedno. Už to nebudeme řešit.

Růžička: No počkejte! Chci odpovědět ještě. Ještě to není všechno.

Novotná: No, tak potom, to vás nemůžu nechat odpovědět protože vim....

Růžička: Nehodí se vám to, že jo? Ale to je pravda, tak to skutečně bylo.

Novotná: Já vás, já vás nebudu volat paní Hájkovou, aby vám to řekla. Akorát, akorát mi je jasný, čeho všeho jste schopen a ještě teda na vás....

Růžička: Že si prohlížím obecní majetek?

Novotná: ( s pousmáním ) Ale ne každej kdo tam nemá nájemní smlouvu. Její zastupitelé souhlasně přizvukují.

Růžička: To je další věc, o které jsem mluvil s paní Hájkovou. Paní Hájková vyjádřila znepokojení o tom, že vlastně se jedná o ňáký generální opravě a vlastně asi bude vystěhovaná. Možná, že by nebylo špatný, ( do řeči zároveň promlouvají bez udělení slova další zastupitelé ) kdybyste paní starostko informovala paní Hájkovou, že jí nic nehrozí a tak.

Novotná: My paní, my paní Hájkový tudle nahrávku pustíme. Určitě bude překvapená, už jsem tady říkala. Nezapomínejte, že paní Hájková tady pracuje a samozřejmě nám přišla říct, že teda, že teda byla z toho byla dost překvapená, že teda ste přišel, ale už to nebudeme řešit, v podstatě, Nemá to smysl, myslim si že to můžeme přejít a můžeme přistoupit k bodům zastupitele Růžičky.

Růžička: Rozhodně jsem nikomu neublížil a dozvěděl jsem se jak to vypadá v budově č. 144.

Novotná: ( zvýšeným hlasem, aby přerušila vlastní zastupitele ) Takže můžeme pokračovat body pana zastupitele Růžičky.

Růžička: Já reaguji na slova paní Hradecké, která je hluboce přesvědčena, že spolu s rodinou Pokorných jsou jediní, kdo v obci Mařenice neměl dostatek pitné vody. Ty vrty jsou již hotovy, že jo? Je to tak? ( Obrací se přímo na paní Hradeckou mezi návštěvníky schůze )

Hradecká: No.

Růžička: Zdálo se mi, že pořád taháte nějakou vodu? Nebo to, ... nebo to bylo jenom mylný?

Novotná: Pane Růžičko!

Růžička: To jenom tak mimo.

Novotná: Pane Růžičko, né. ( Starostka zcela zapoměla, že zastupiteli udělila slovo a začíná řečnit sama. ) Paní, paní, ty mají udělaný vrty, ale ale není neni to hotový, jako papírově.

Růžička: Takže ještě nemají vodu?!

Novotná: No to není tak rychlý!

Růžička: ( chápavě ) Proto.

Hradecká: Vy ste, vy ste pane Růžička jak ty Pražáci. Rozvážíte ty noviny, pak ti mě zastavujou Pražáci, vy kradete eště vodu? Dyť máte už udělaný vrty!? Vy si myslíte, že to je hop na krávu a je tele? ( citace zveřejněného výroku starosty Tlustého u přípravy výběrového řízení na obecní lesy )

Růžička: A to jsem slyšel, tohle už...

Hradecká: A proč mě, proč mě tady napadáte?! Já jsem sem přišla jenom ….

Růžička: ( snaží se paní Hradeckou uklidnit ) Já vás nenapadám. Jenom se vás ptám, protože jsem vás zahlédl, dvakrát za sebou....

Hradecká: Já jsem se vás ptala: O jakej vrt se vám jedná?

Novotná: Pane Růžičko...starostka chce přerušit diskuzi, místo toho aby napomenula paní Hradeckou, protože slovo má nyní zastupitel, který právě přednáší svůj bod k projednání.

Růžička: Takže zase je to to samý...

Hradecká: ( již velmi rozčileně ) ….tak mě tady napadli. Je to můj švagr. Napadli mě tady, a jéje. Jako nevim co tím myslel. Ale já se musím odcházet, nemůžu tady bejt. Ne, že bych... ne, že bych jako tohle, ale mě čas... tlačí.

Novotná: Pane Růžičko, já vás teda požádám, aby....

Paní Hradecká odchází a loučí se.

Novotná: ...takovýmhle způsobem, prostě … nenapadal, nenapadal lidi na zastupitelské ….

Růžička: Paní Hradecká se necejtí napadená. Neodchází kvůli tomu, že já , že jsem ji ňák napadl.

Novotná: ( neoprávněně bere slovo řečníkovi a předává ho paní Hrochové ) Paní Hrochová.

Růžička: Ale nemám ještě dočteno.

Hrochová: Pane Růžička, já jenom k tomu chci říct, já jsem velice překvapena, jaké vy informace k tomu máte a zřejmě neděláte nic jinýho, než že chodíte po vesnici a koukáte lidem do zahrad co si kdo koupil, co kdo staví, co kde kdo dělá. Jestliže paní Hradecká stále nosí vodu v ňákých kyblích, nemyslíte, že je to její věc?

Růžička: Je to úplně... To bylo jenom takový …

Hrochová: ( nečeká na odpověď a dál hlasitě chrlí svou výčitku ) Já dám na moje vrata ceduli co se kdy kde dělá! Tak jste spokojen?

Růžička: Protože jsem jel dvakrát okolo ( bydliště paní Hradecké ) a pokaždý jsem ji viděl jak vleče nějaký konve. ( ostatní zastupitelé volně pokřikují po celou dobu své názory a snaží se prušit diskutujícího ) Tak mi ji bylo líto a teď jsem se zeptal. Jenom proto.

Novotná: Žádám vo klid, prosim vás!

Hrochová: ( Místostaroska si však slovo vzít nedá ) ….to se na mě nezlobte, ale....

Novotná: ( starostka se ještě přidává ) Jenom mě mrzí, že se pan Růžička paní Hradecký vysmívá, to je, to je ...to, ale můžeme pokračovat....

Růžička: Já to vysvětlím. Já to vysvětlím.

Novotná: Můžu požádat o klid? Paní Hrochová, prosim vás, klid.

Růžička: Myslím, že není správné nedat ostatním občanům možnost požádat o vyřešení problému s pitnou vodou a nechávat vše jen na uvážení naší starostky. Jsem přesvědčen, že podávání žádosti o provedení vrtu na základě vlastní iniciativy občanů je správný krok k tomu, aby se v obci Mařenice vytvořili podmínky pro nárůst obyvatel. Nikdo, ani naši zastupitelé, totiž nezná problémy Mařenic lépe než oni sami. Naše obec je malá, věkový průměr nezadržitelně stoupá a myslím si, že by bylo dobré nehledět si pouze na špičku vlastního nosu, ale sledovat vyšší cíl a tím je, podle mého názoru....

Novotná: Pane Růžičko co vůbec chcete?

Růžička: .. růst počtu obyvatel.

Protestní pokřik starostky a zastupitelů.

Růžička: Skončím návrhem.( Ujišťuje a pokračuje ) ...bez vytvoření podmínek pro trvale bydlíci, a tím jsou myšleny základní věci a to je voda a kanalizace, jinak tady žádní trvale bydlící občané přibývat nebudou. Proto bych neomezoval podporu obce jen na trvale bydlící obyvatele, ale i na ty, kteří v naší obci vlastní dům a stojí v první řadě jako další potencionální trvale bydlící. I v ostatních doporučeních zastupitelstva bych doporučoval vždy posuzovat svá rozhodnutí s ohledem na tento cíl. Podávám tímto obecnímu zastupitelství návrh, aby starostka vyhlásila časově neomezenou nabídku provedení vrtu pro občany vlastnících v obci Mařenice nemovitost za stejných podmínek, jaké byly stanoveny pro již provedené vrty v roce 2016 v Mařeničkách.

Další návrh je to.

Novotná: Děkujeme.

Tlustý: Můžu k tomu něco?

Novotná: Můžeš.

Tlustý: Mám tomu rozumět tak, že třeba rekreanti, Praha za ně dostává peníze a my jim tady budem financovat vrty?

Biederman: ( Hlásí se oslovo.) Počkejte ale! Můžu?

Novotná: Prosim.

Biederman: Pane Tlustý, pokud vím tak ty lidi tady, co říkala paní paní Hradecká, říkala to i paní starostka, tak si to nakonec zaplatěj. Tam jde o to, jenom jim dát jakoby překlenovací úvěr. Je to tak? Takže to není o tom, že by to platila obec.

Růžička: Takže to bylo jenom takový zbytečný zkreslení, ano?

Novotná: Takže dávám, dávám návrh na usnesení, že bychom tendle bod pana Růžičky, ale aby ho napsal stručně a ne až takhle, protože to nevim jak to dám do zastupitelstva, dali bychom to do zasedání k posouzení v příštím roce.

Petrášková: protože si myslím, že.... starostka její příspěvek ignoruje a zřejmě, aby neřekla něco nepařičného, zvyšuje pro jistotu hlas.

Novotná: Kdo je pro, abychom dali návrh usnesení: Tento bod bychom řešili v příštím roce. Kdo je pro?

Petrášková: Abychom měli nějaké podklady. ( Přitom jde o prostou vyhlášku, že se může přihlásit každý )

Novotná: ( Rychle opakuje ) Ale podklady! Pan Růžička musí dát ... stručně! Né prostě....

Růžička: Já si myslím není potřeba aby to bylo stručně, ono to je na třech řádcích a nevím, proč bych to ještě víc zestručňoval. ( Vyznačeno výše, tučně.)

Petrášková: Dobře.

Novotná: Takže, kdo je pro?

Tlustý: ( ignoruje hlasování ) To se řeší tam kde není vodovodní řad.

Novotná: ( rychle opakuje ) Jó, tam kde není vodovodní řad! Proto říkám, že tudletu otázku, ňákejch tědle vrtů a toho, co pan Růžička nám tady přednesl, bychom řešili v roce 2017. Dávám hlasovat kdo je pro?

Petrášková: ( ignoruje hlasování ) Že to budem řešit potom. Ano?

Novotná: V roce sedmnáct. A kdo je proti?

Růžička: Já jsem proti, protože bych chtěl.... protože není problém takovou vyhlášku udělat ihned. Není to problém!

Novotná: Takže pan Růžička je proti. My jsme pro. Pan Doskočil?

Doskočil: Pro.

Novotná: Je pro, abychom to nechali na rok 2018.

Petrášková: 17!

Novotná: 17. Tak! A dalším, dalším bodem je.........

 

Dalčím bodem byly poldry. Řeší je prý už od března tohoto roku a volného projektanta dosud neobjevili. Snad prý někdy v druhé půli 2017, ale dotace určitě budou další i když tyhle zase prošvihmeme. Bohužel, je to již 29. výzva obcím. Takže způsob sledování dotací je v naší obci dost zanedbáván. O nějakém vlastním návrhu na umístění poldrů pro zadržení vody se starostka nezmínila. Následně zcela protiprávně nepřipustila přednesení bodu navrhovatelem ani žádnou diskuzi k němu. Plynule přešla na další podaný bod podaný zastupitelem Růžičkou – Řešení nedostatečné kapacity vodní nádrže v Horní Světlé 1.7.2016. Starostka sdělila, že ke kontrole došlo a z Nového Boru vyjádření ještě nepřišlo. Nic neví. Následně musel zastupitel Růžička poučit starostku o správném způsobu projednávání bodů podaných zastupiteli, protože hrozilo druhé opakování prohřešku. ( O takové „drobnosti“ jako je opakované porušení zákona o obcích starostkou v Mařenickém zpravodaji samozřejmě nenajdete ani zmínku.. ) Jedná se prý o Horní Světlou,. ne o Mařenice. Pro Mařenice jsou již provedeny pomocné vrty.

Následoval bod diskuze:

Pan Pirunčík upozornil na termín výroční zprávy smlouvy na obecní lesy a absenci zpráv o těžbě. Dotázal se na reklamaci cesty ke Čtyřdomí, kde starostka obratně svedla průšvih s cestou na nepovolený asfalt, pak se hovořilo již jen o práci CHKO. ( Čas záznamu 1:21:29 ) Starostka navrhla tazateli, aby se s CHKO domluvil sám.

 

Po něm pan Biedermann objasňuje svůj názor na správnou skladbu vozovkového profilu cesty do Čtyřdomí a požádal o uvedení do zápisu.

Zastupitel Růžička upozornil na odbočení v diskuzi od pravého problému cesty. Jím není zamítnutý asfaltový povrch, ale špatná kvalita cesty a především neprovedené odvodnění.

Pan Vokálek projevil zájem o výsledek akce místopředsedkyně Hrochové - předávání osobních telefonních číslech pro zasílání SMS o aktuálních událostech v obci. Starostka oznámila že IT ( naposledy byl nemocný když jsme požadovali vrácení starých čísel zpravodaje na web – dodnes se mu to nepodařilo ) dodavatel onemocněl a dají ještě lidem čas. ( info z 31.10.2016 – přihlásilo se dosud 130 občanů )

Pan Vokálek vrací se k problému poničené cesty k jeho domu v Dolní Světlé na jejíž opravě se osobně i finančně podílel. Sliby obce nebyly dodrženy, kamení bylo dodáno málo. Podal žádost o opravu cesty.

Zastupitel Růžička se dotázal jaké informace bude přes SMS obec zasílat a jestli se tak oznámí občanům i konání schůze zastupitelů. Místopředsedkyně Hrochová řekla, že SMS nebude žádná drbárna. Pouze společenské události, nebezpečí, ale i ty schůze.

Paní Doskočilová požádala o kontejner na bioodpad v Horní Světlé na Myslivny. Starostka ji požádala o vytipování vhodného místa. Dál navrhla obci koupi štěpkovače na větve ležící u koupaliště „ Plivátka“. Starostka zdůvodnila hromadění větví u kontejnerů přílišnou zaměstaností pana Musila, který vlastní štěpkovač a koupi do vlastnictví obce odmítla.. Štěpkovat se bude se bude na jaře až větve řádně proschnou. Zatím se to schová třeba za úřad. Paní Doskočilová oznámila, že jsou u „Plivátka“ vyjeté koleje od traktoru. Cesta k hranicím tzv. panelka potřebuje opravu a odvodňovací prvky. Starostka namítla, že voda teče zhora dolů, teče čím dál víc, ale řešení nenabídla. Paní Doskočilovou dále zajímala možnost doplnění územního plánu. Provádí se prý jednou za 3 roky a žádosti o jeho změnu se skladují. U paní Cihlářové světlo brzy opraví, čekalo se na katastr.

Zastupitel Doskočil upozornil na prasklou žárovku pouličního osvětlení u domu pana Dostála z č.p.117.

Paní Doskočilová navrhla zaměřit se na možnost dotací na zadržování dešťové vody a na finanční pomoc občanům při pořizování malých čistíren odpadních vod. Starostka vyjmenovala co vše jí a jejím dvěma místostarostkám brání věnovat se tomuto problému. Na závěr požádala o pravidelné zapůjčení kulturní místnosti ke konání akcí SNK2014. Starostka se podivila, proč by tyto akce nemohla pořádat s SNK2014. Není to prý nic proti ničemu. Paní Doskočilová pouze dál pokračovala výtkou o shodě termínu při pořádání akcí v Horní Světlé a zároveň v Mařenicích. Předsedkyně kulturní komise Šolínová si vzala slovo a ozřejmila, že se konání akce Pohádkového lesa řídí pracovní dobou zastupitelky Hrochové a přizpůsobit se musí Křivořezání. Starostka při té příležitosti požádala paní Doskočilovou o článek a fotografie do zpravodaje.

Zastupitel Doskočil se dotázal zastupitele Tlustého, proč již rok ( ještě ve své funkci místostarosty) neodpověděl na cesta žádost o úpravu dopravního značení pro nákladní automobily projíždějící na Novou Huť a poškozující tamní komunikaci. Bylo mu doporučeno podat žádost písemně. Zastupitele dál zajímal průběh opravy průtoku Svitávky. Starostka objasnila, že Ing. Kolínská to nemůže dát do havárky takže to musí do investice a ty jsou na dlouho. Je třeba žádost podat písemně s uvedením konkrétních zanešených míst. Dál uvedla, že autobusové zastávky teď neřeší a počká až ji budou oslovovat, má moc práce. Snad příští rok. Zastupitel Doskočil ještě upozornil na žádost paní Vondráčkové o odkup obecního pozemku a která zároveň vlastní pozemek potřebný pro autobusovou zastávku. Starostka obecní pozemek zatím neprodá, protože se tam musí něco řešit s pozemky. Zastupitelům její žádost nebyla vůbec předložena.

Zastupitel Růžička: pochválil starostku za přistavení kontejneru na tetrapak obaly a zároveň požádal o výměnu kotejneru s otvorem na lahve za typ s odklápěcím víkem. Starostka ho ujistila, že kontejner doobjedná až dojedná smlouvu na odvoz odpadu.

Paní Oščiatková oznámila opakované zametání střepů po vyprázňování kontejnerů na sklo. Starostka to vysvětlila poruchou vozů, ale žádné řešení této situace nenabídla.

Na dotaz pana Biedermanna, zda se již někdo přihlásil se zájmem o využití Skiareálu odpověděla starostka, že se nikdo nepřihlásil, je to na stránkách a obec s tím nic dělat nebude. Další dotaz směřoval na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domků v Dolní Světlé – stále nenabídnuto. Také z jeho strany padl návrh podpořit obyvatele, kteří chtějí opatřit své budovy slunečními panely a taktéž osadit slunčními panely obecní budovy.

Předseda finančního výboru Tlustý – nevyplatí se, za čtyřicet let se splatí a mezitím panel za 20 let odejde, zároveň prezident útočí na to aby se dotace sebrali úplně.

Dál pan Biedermann ohlásil nepořádek na Kalvárce u sedmispáčů. Také uvedl, že řetězové zábradlí u cesty nahoru je příliš nízko.

Paní Doskočilová dotaz na úklid nepořádku na hřbitově Horní Světlé. Uklizen. Pak poděkovala za návštěvu z obce u pana Horáka z Horní Světlé u příležitoti jeho 70 let.

Zastupitel Růžička požádal obec o zapůjčení kulturní místnosti pro akci SNK2014. Navržený termín konání 29.10.2016 v 18:00 hod však byl starostkou zamítnut z důvodu divadelního představení. Nový termín slíbil zastupitel Růžička oznámit dodatečně.

Xxxxx: žádost o nové parkoviště u Kalvárky 2 místa u pana Šimáčka a také nesjízdná cesta v pravo do leva to jde.

Paní Doskočilová upozornila, že na pozemku odkoupeném obcí od místopředsedkyně Petráškové parkují auta. Místo mělo být určeno pro dětské hřiště. Petrášková řekla, že lidé si ještě neodvykli.

Paní Doskočilová navrhla zřízení nového parkoviště místo části trávníku u obecního úřadu pro vyřešení parkování.Následovala zmatená diskuze bez konkrétního závěru.

Pan Pirunčík navrhuje umístit výše zrcadlo na křižovatce Heřmanice / Mařeničky. Také se prý zamlžuje, takže je často nefunční. Dotaz zůstal bez odpovědi.

Zastupitel Růžička se ptá, jak probíhá instalace druhého zrcadla na křižovatce Cvikov / Krompach. Starostka namítá, že pro toto zrcadlo je to příliš velký úhel, aby zajistilo přehlednost křižovatky a převedla diskuzi na jiný problém s výjezdem na tutéž křižovatku, kudy vyjíždí vlastním autem. Postěžovala si na husté křoví, které jí brání ve výhledu a popsala havárie své dcery, zastupitelky Šolínové, ke kterým již došlo v důsledku špatného výhledu.

Zastupitel Růžička se pokusil opět vrátit ke svému dotazu druhého zrcadla, o němž starostka následně prohlásila, že ho lze i na soukromý pozemek umístit pouze se souhlasem policie a považuje problém za vyřešený.

Starostka se již po několikáté dotazuje, jestli již může ukončit diskuzi a tím i schůzi a zajímá ji kolik je hodin. Přesně po 2 hodinách od zahájení ukončuje tuto schůzi.

 

Zasedání ze dne : 22. 3. 2015 - zápis:

Schůze byla velmi dlouhá a předčasně ukončená, píšu jen  některé důležité body jednání.
 
Doskočilová - napsali jsme na krajský úřad kvůli nahrávání - přečetla jsem celý dopis- z něj vyplývá, že nahrávat se může a pokud je to v jednacím řádu zakázáno, není to nijak postižitelné.- Oznamuji, že budu vždy nahrávat /poznámka - jen tak se dozvíte pravdu, co kdo řekl, neboť je to vždy  v zápisech upraveno /
Růžička - navrhuji  udělat harmonogram, abychom přesně věděli, kdy bude schůze-  to tak, aby pak přišlo ještě nějaké nařízení a my se museli svolávat znovu
Růžička - jaké byly vyplaceny odměny a jaké položky byly vyřazeny při inventarizaci - můžete přijít, ukážeme  / nejčastější odpověď- nic si nepamatuji, ale ukáži../
Zrušení vyhlášky o  prohrnování v Hor. Světlé - navrhl pan Doskočil, ale v zápise je na žádost občanů - prohrnovat se bude a kdyby byl velký spad, tak vezme pan Musil menší traktor... Doskočilová- proč děláte vyhlášku, když ji sami porušujete
Růžička- proč prodáváte malý pozemek mezi dvěma obec, pozemky, mohlo by se sloučit - ne, prodáme
Růžička - sjezdové lyžování  zimy jsou stále teplejší, sněžná děla nikdo nechce, škoda vyhozených peněz. Co od studie očekáváte?..Novotná - lidi nás peskují kamkoli přijdeme, chceme dát vyhotovit...Růžička ..zdravý rozum řekne víc, jsme tu přeci proto, abychom si o všem promluvili, bylo to špatné ekonomické rozhodnutí - Tlustý  - studie je důležitá, aby obec měla něco v ruce, kdyby se našel případný nájemce....nyní dáváte pozemky do pronájmu..ano,ale bude tam, že v zimě tam budou vleky
vyčištění nádrže v H. Světlé - Růžička - donesl jsem ještě jednu nabídku, to je ten problém, že nezveřejňujete zakázky- Tlustý - to je poptávkové řízení--Růžička - a proč  nemohou být zveřejňována poptávková řízení?- Šmídek ...cena není to nejdůležitější, důležité jsou i reference...Paul - třeba by byly i vícepráce a pak se to prodraží
Vývěsní skříně za 13 800 - Růžička - jsem rád, že vyhrála tato firma. Mne jste odmítli, že jsem nevěrohodný, ale ukázalo se, že se dá udělat vývěska levněji, cena se snížila o půlku, což je dobře. Obec ušetřila...Šmídek - nevím, že máte truhlárnu...Růžička- někdo i když nemá truhlárnu, umí výborně obchodovat
Biedermann - mají Mařenice akcie vodáren?Kdysi  měly být prodány.  - ano
Doskočil - pan Kašpar mne požádal, aby uzávěry vody byly dány do betonu, neustále jsou ohnuté a aby se vyčistil zanesený kanál.. Novotná ..- vyřiďte panu Kašparovi, že nemusí čekat na zasedání.../ moje vsuvka - proč má jezdit do Mařenic, když to může říci. Od toho jsou tu zastupitelé /
návrha na zřízení bytové komise..Doskočilová - je tam někdo z Mařeniček, dol.Světlé a Horní Světlé  - z Horní ne
zřízení kulturní komise ...Doskočilová  -opět není nikdo z Hor. Světlé a přitom tu děláme spousty akcí...Šolínová..já budu pracovat s tím, koho znám a kdo mi pomůže...Růžička  - takže jste vyloučili paní  Doskočilovou?...neotáčejte smysl slov,,,Růžička  - neřídíte správně schůzi...Biedermann  - není problém napsat na internet a do zpravodaje, že hledáte pomocníky......paní Novotná chodí po občanech...Biedermann .- u mne třeba nebyla...Doskočilová. u mne také ne  - já nejezdím,nemohu na každou akci, ale také se akce překrývají časově, nemůžete být na dvou místech....Hrochová - pořád rozdělujete na Horní a Mařenice, jsme jedna obec...Doskočilová - ano, ale vy se tak nechováte, my také děláme akce, nikdo nám nepomáhá a děláme to zadarmo , obcí nejsou propagované. Já je mohu dělat nahoře, ale nejsem schopna jezdit ještě do Mařenic, také pracuji...Biedermann  - je to špatná  informovanost občanů, neptáte se lidí, kteří chtějí pomáhat...Novotná .. tak do příště někoho navrhněte
/ můj osobní názor, - protože jsme složeni z několika obcí, tak by měl v komisi být za každou část jeden člověk, který tam něco dělá a komise by to propagovala a korigovala. Ale to nejde, to bychom také mohli mít něco lepší a nebo něco chtít -- tak to na mne působí - místo aby se lidé stmelovali, tak je rozdělují /
prohrnování v H. Světlé - Novotná - podepsalo se několik trvale bydlících a pár podnikatelů a pár návštěvníků / moje poznámka- řekla jsem, ale nás tu je pár podnikatelů, trvale bydlících/  , byla dohoda s panem Doskočilem, že zavolá, ale on napsal.Nedá se na něj spolehnout, budeme řešit jinak... Doskočil - já jsem volal, ale stejně bylo prohrnuto pozdě. Navíc mne pan Musil seřval, že jsem ho pomlouval, což není pravda a naopak ho všichni chválíme a ta pomluva vyšla z úst paní Novotné.....Novotná... čas panu Musilovi neurčujeme, smlouva s ním není, je řešeno objednávkou...Doskočilová- jak jistě víte, v H. Světlé žije pár trvale bydlících, pár podnikatelů, ale také jezdíme k doktorovi, na  nákup, na úřady a jezdí lidé nahoru do práce a pokud není prohrnuto, auta stojí v cestách, nedá se prohrnout parkoviště. Pořád jste se vymlouvali na vleky. Vleky už tu nejsou a stejně není prohrnuto. Navíc zastupitel je od slova zastupovat, takže pan Doskočil zastupuje občany... Doskočil... chtěl bych se zeptat.... nepustili ho ke slovu
internetové stránky  - Růžička  - jsou zastaralé, nepřehledné a není tam vše, co má být ... zápisy ze schůzí nebudou, ale občané je mohou od nás dostat a budou ve zpravodaji
Biedermann - budou se prodávat ván. stromky?  - to pan Krejčík nedělá... ale má to ve smlouvě
návrh, aby byly zveřejňovány smlouvy na internetu  - nebudeme dělat, každý si může přijít ofotit
oprava cesty ve čtyřdomí - Růžička... chci, aby cestu posoudil nezávislý odborník, ne ten, kdo vše zanedbal... Na mnoha místech jsou vyježděné koleje, dle smlouvy je cesta koncipována na těžká vozidla a už jsou tam kleje, žlaby, cesta není vyspádovaná, tvoří se kaluže, chci, aby obec podala trestní oznámení na neznámého pachatele, kdo to vše zavinil
Růžička  - vodovod v Mařeničkách - Růžička .. obešel jsem občany a zjisti, že sedm je pro nový vodovod a jsou blízko sebe... to my víme/  úšklebky/.Ale je to drahé a nevyplatí se dát 15 milionů pro sedm občanů..Hrochová,,, Krompach to má a rádi by se toho zbavili....Novotná... co jste zjistil, dávno víme....Biedermann - proto jste zastupitelka, abyste prosazovala zájmy občanů, jedete na schůzi vodovodů, tak třeba najdete řešení
 
 zapsala  Doskočilová  - možná tam není vše, ale bylo to náročné
 

Zasedání ze dne 28.12. 2014 naleznete v obrázkách!!!

Další zápis - zasedání OU naleznete v záznamech ze schůze!!!!

Z první ustavující schůze v Mařenicích konané dne: 9. 11. 2014:

Návrhy  našeho uskupení:

starosta - p.Paul - neprošlo

místostarosta - p. Růžička - neprošlo

vedoucí finanční komise  - Růžička - neprošlo

člen finanční komise - ani jsme nenavrhovali, neprošel by

vedoucí kontrolní komise - Doskočil - neprošlo

člen kontrolní komise - také jsme nenavrhovali,neprošel by

Další jednání  :

návrh pana Růžičky na redakční radu Zpravodaje, protože zatím žádná není a nikdy nebyla  - prý na příštím zasedání

                  návrh pana Růžičky na doplnění programu - prý se přihlásil po hlasování, takže to nejde. Starosta je na obci 24 let a také dělal při jednání chyby. Pan Růžička byl jako zastupitel první den- spíše první čtvrthodinu - takže si myslíme, že měl nárok se přeslechnout a mohl být jeho bod přijat.  

Dotazy občanů:  

p.Biederman - vysvětlení k řízení schůze  - nelze se vracet, pokud je již jednou bod schválen / viz návrh pana Růžičky na doplnění programu /

p. Doskočilová - os Ski Luž zjistilo, že má možnost se účastnit výběrových řízení na obci - byla podána žádost

                          -zrcadlo v Horní Světlé - proč pan Eckert vybírá peníze na zaplacení zrcadla bez jakéhokoli potvrzení? Prý až přinese peníze, tak potvrzení dostane.  Ale kdo ví, kolik lidí již na zrcadlo přispělo?

                           -  v zimě chce obec po občanech okolo Lužanky 3000 ,-Kč sponzorský dar za prohrnování. To přece není  povinnost občanů- dar se dává, pokud chci....odpověď- řekněte, kdo to byl, jinak je to pomluva...p.Doskočilová - řeknu to těm lidem, ale Vám jméno neřeknu, protože toho je vždy zneužito. 

                          - dotaz - louka, na které stál vlek U Pitkina  - dali jste žádost, aby si ji Pozemkový fond vzal zpět ?  ....odpověď ano

p. Horák - pan Krejčík je v poslední době pracovitý, ale udělejte lepší smlouvu, než byla doposud, i kdyby to mělo stát víc peněz, 

p. Růžička - Lesy - za čtyři roky se má vytěžit 5400 m3 , je to špatně napsáno a lesy jsou již vytěžené, proč? Les je pro obec jako banka.

Zaznamenala: 16. listopadu 2014 Hana Doskočilová