Novinky

Neznalost zákona neomlouvá….

O kuriozní situaci, která se udála před a v průběhu veřejného zasedání ZO svolaného na 26.února tohoto roku se občan obce nedočte ani nedozví, od představitelů obce, neboť by museli přiznat své nedostatky a chyby, které vedly až k přesunutí termínu tohoto jednání a lžím, manipulaci se zápisem i...
Celý článek

Výstava fotografií krajin

Na úvod vernisáže zahraje mimořádný hudebník, restaurátor a výrobce replik starých klávesových nástrojů: Tomáš Flégr (* 1975, Varnsdorf) koncertní a liturgický varhaník, hráč na klavichord a jediný český hráč na muselaar. Absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě Prof. Jana Hory, Akademii múzických...
Celý článek

ANKETA

Blíží se další komunální volby a my Vás vyzýváme k hledání nového starosty. Je ve Vašem okolí někdo s trvalým pobytem v Mařenicích, komu byste rádi svěřili tuto funkci? Vyberte někoho, kdo by nás opravdu reprezentoval.  Můžete do konce dubna 2018 odeslat na mail snk2014@seznam.cz vybrané...
Celý článek

CESTA DO ČTYŘDOMÍ 4 ROKY PO VÝSTAVBĚ

Fotografie Františka Pirunčíka 1,5 km dlouhá cesta za 5 milionů se zvýšenou nosností, "léčená" starostkou sedmi dopravními značkami s 30 km maximální rychlostí. Místo do rozvoje obce dál sype peníze do nikdy nekončících oprav tohoto silničního zmetku.
Celý článek

Žádost o příspěvek na obnovu kostela v Mařenicích

20.6.2017 na zastupitelské schůti v Mařenicích prošla hlasováním žádost Římskokatolické církve o příspěvek na opravu kostela v Mařenicích. Protože je rozhodnutí velmi problematické, až schizofrenní, jak pravil zastupitel Tlustý, předkládáme ho i Vám. Je neodiskutovatelným faktem, že kostel je...
Celý článek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 2. září tohoto roku slavili v rodinném kruhu dlouholetí občané obce Mařenice manželé Marie a Jaroslav Hradečtí 50 let společného života. K tomuto jubileu přejí přátelé z řad SNK 2014 hodně zdraví a mnoho dalších let při společné cestě životem.  
Celý článek

STŘET ZÁJMŮ

Několik zajímavostí a informací, určitě prospěšných i pro vedení obce Mařenice.   Důsledky nekvalifikovaného rozhodování zastupitelů – střet zájmů.   Jak vyplývá z výše uvedeného výčtu záležitostí, o kterých zastupitelstvo územního samosprávného celku rozhoduje v duchu veřejného zájmu,...
Celý článek

Místo dětského hřiště, bude nyní parkoviště.

Nepochopitelné rozhodnutí na veřejném zasedání ZO Mařenice.   Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaného dne 22.6.2016 na návrh starostky obce, usnesením č.4.d. odsouhlasilo odkoupení pozemku p.p.č.256/1 o výměře 532 m2 v k.ú. Mařenice od místostarostky obce Petráškové, se záměrem...
Celý článek

Nahlédnutí do obecních dokumentů z pohledu občana.

Ten den byla středa 23.11.2016 , 13 00.hod.. Na Obecním úřadě Mařenice, dle webových stránek i ostatních dosažitelných informací, úřední den. Po předcházejícím objednání u starostky obce zastupitelem panem Růžičkou, jsem s ním na základě vzájemné dohody, navštívil obecní úřad Mařenice, kde měl...
Celý článek