Žádost o příspěvek na obnovu kostela v Mařenicích

20.6.2017 na zastupitelské schůti v Mařenicích prošla hlasováním žádost Římskokatolické církve o příspěvek na opravu kostela v Mařenicích. Protože je rozhodnutí velmi problematické, až schizofrenní, jak pravil zastupitel Tlustý, předkládáme ho i Vám.

Je neodiskutovatelným faktem, že kostel je dominantou vesnice a nikdo ho nemůže odnést. Je ve vlastnictví církve a stát, to jsme my všichni, financuje jeho opravy. Udělal to při jeho porevolučním zmrtvývstání 15 miliony a financuje ho i nyní opravou za 700 000. To vše pro vlastníka jménem Římskokatolická církev, která se svým majetkem může nakládat dle svého uvážení už bez ohledu na stát. Stát však vyžaduje 10% účast majitele na projektu. To je stejná podmínka, kterou musí přijmout i všichni ostatní příjemci dotací od státu. Tyto peníze chce vlastník kostela nyní po naší vesnici s 350 obyvateli a rozpočtem 6 milionů. Dělá to dle jeho slov 80 000. ( Známe sice jné výpočty 10% ze 700 000, ale to nyní není důležité. ) Návrh osamoceného zastupitele, aby církev získala potřebné peníze prodejem svého pozemku v Mařenicích, byl ostatními zastupiteli i vlastníkem vyhodnocen jako nemístý handl a zamítnut. Argument, že žádaný pozemek by mohl být využit jako dětské hřiště, starostka odmítla. Přitom i zastupitel Šmídek protestoval proti plánovanému hřišti za svou hospodou a připojil se k názoru, že požadovaný církevní pozemek by byl vhodnější než prostor v záplavovém území v blízkosti septiku, točny autobusů a restaurace, který nakonec prosadila starostka obce. Správce kostela Mgr. Marcel Hrubý, uvedl, že sice v nejbližší době neuvažuje o využití tohoto pozemku, ale ve výhledu 10-ti a více letech by mohla vyvstat potřeba výstavby farní budovy právě na požadovaném pozemku. Předtím se však též vyjádřil o možnosti levného pronájmu zmíněného pozemku pro naši obec.

 

Snad se mi tak podařilo přiblížit Vám aktuální problém a Vaše vnitřní rozhodnutí už ponechám na Vaší úvaze. Každopádně na zářijové schůzi zastupitelů proběhne hlasování o příspěvku obce s předem jasným výsledkem.

Richard Růžička