VEŘEJNÁ SCHŮZE ZASTUPITELŮ OBCE MAŘENICE 17.3.2016 V 10:00

Program: 1) Zahájení

2) Revokace usnesení 6a

tj. REZIGNACE pana Petra Tlustého z funkce místostarosty k 31.3.2016 a zvolení jeho nástupce. ZO bere na vědomí rezignaci pana Petra Tlustého z funkce místostarosty k 31.3.2016 a dále schvaluje do funkce místostarosty pani Jitku Petráškovou

Pozn.: Při volbě došlo k nejasnostem v hlasování a volba se bude opakovat

Zastupitel Růžička předložil bod k projednání: zrušení pozice 2. místostarosty

– žádám o zařazení k projednání před volbou místostarosty

3) Zvolení místostarosty

Body k projednání zastupitele R. Růžičky: Info o strategickém plánu

informace o plánované výstavbě rozhledny na Kalvárii ( Věříme, že starostka ozřejmí svou představu )

informace o plánované výstavbě náměstí v Mařenicích

informace o plánované opravě kulturního domu v Mařenicích

informace o plánované rekonstrukci parkoviště v Dolní Světlé

informace o plánované opravě schodiště a opěrné zdi Mařenice

koupaliště

kanalizace / ČOV

Bod k projednání zastupitele R. Růžičky:

podání reklamace cesty do Čtyřdomí

pozn. Reklamace končí 8 června 2016 a stále, teď již zcela bezdůvodně není podána!

4) Diskuse