Strategický plán

Strategický plán je něco, co koresponduje se stavem společnosti. Dříve stačil list A4 a dnes musí mít alespoň 50 stránek.

Tolik slova naší starostky. Pokud má tento dokument popsat současný stav obce s uvedením relevantních fakt a následně popsat nejdříve rámcově a poté detailně jednotlivé záměry obce, tak to může být těžko jedna A4, jak si posteskla starostka ve Zpravodaji č. 1/2016. Neexistuje žádná povinnost, aby dokument měl alespoň 50 stran, jak uvádí. Snad to ani není postesknutí nad nárustem administrativní práce, když celou tvorbu dokumentu si obec jednoduše objedná u dodavatele. Spíše je to postesknutí nad vlastní neschopností, protože občané jsou překvapeni „nápady“ našich vrcholných zastupitelů – nic o nich do té doby neslyšeli. On totiž plán, v tichosti vytvořit Strategický plán a přesilou sedmi hlasů ho bez problémů v zastupitelství protlačit, nevyšel. Ze zákona museli být povinně s programem seznámeni i opoziční zastupitelé a ti považovali za svou povinnost oznámit totéž všem občanům obcí Mařenice. Není divu, že se okamžitě zvedla vlna odporu a schválení dokumentu byla nucena starostka odložit do doby, než se budou moci k němu vyjádřit občané . Jak nevhodný přístup k věci má starostka Novotná se ukazuje, když občané nyní blahosklonně dostali možnost se k nápadům Strategického plánu vyjádřit, ale stále nevědí k čemu. K nápadu postavit rozhlednu na Kalvárii, u které není jasné jakou, nebo náměstí o němž se ani rámcově neví kde a jak má vypadat, se nedá zodpovědně vyjádřit. Starostka stále žije v době, kdy se tady rozhodovalo o nás bez nás. Snad je to pro občany Mařenic dostatečná lekce.