,,Škatulata hýbejte se“ po druhé.

Tento název dětské hry by se dal uplatnit při komentování počátečních minut veřejného zasedání zastupitelstva obce Mařenice. Kdo nebyl přítomen, měl by se cítit ochuzen o další díl předem promyšlené a na základě toho, i uskutečněné výměny na pozici místostarosty obce.

Již před volbami v roce 2014, si tehdejší vedení obce připravilo osnovu, jakým způsobem ovládne na další období řízení obce a tím i pro někoho prosadí ,, královské křeslo“ s příjemným příjmem, o kterém se nynější starostce vždy asi v koutu duše snilo. K tomu utvoření, pro tak malou obec nepotřebného, druhého místostarosty, asi jako odměnu za dlouholeté služby pro obec. Nelze opomenout navýšení počtu zastupitelů, a to jen pro případ, aby byl dostatečný počet přítomných při důležitých hlasování proti návrhům opozičních zastupitelů. A tak si bývalý starosta vyměnil svou ,,metu“ s bývalou mistostarostkou, která čerpala po jeho boku zkušenosti, nejen v čerpání dotací, ale i další poznatky, jak odpovídal na nepříjemné dotazy a otázky.

 

Demise místopředsedy Tlustého

 

A tak po běžném úvodu, seznámení s programem a jmenování již obvyklých ověřovatelů ( zastupitelé za SNK 2014, znovu bez šance), oznámila starostka, demisi dlouholetého starosty obce, jemuž se délce funkcionaření může snad jen vyrovnat, poslanec parlamentu Marek Benda se svými 24 lety, vysedávání na poslanecké židli. Na jeho ,,metu“ obratem navrhla od ustavující schůze ve funkci, předsedkyni finančního výboru zastupitelku Petráškovou ( dříve Jankechovou ), kde budou určitě využity její ,,zkušenosti“ v obecní problematice i v tak náročné a tolik ,,prospěšné a důležité, pro obec druhé místostarostky“. Uvolněný zastupitel Tlustý byl navržen na uvolněnou,,metu“ předsedy finančního výboru. Pří řízeném hlasování starostkou obce došlo k trapné situaci, kdy ani řídící hlasování nabyla schopna uvést do usnesení, jak vlastně hlasování dopadlo a kdo hlasoval pro, či proti (viz .hlasový záznam na webových stránkách SNK 2014). A tak dětská hra ,, Škatulata hýbejte se“ konečně nabyla své podoby i v Mařenickém zastupitelstvu.

 

V následném průběhu řídící schůze informovala přítomné s problematikou kolem odfláknutě provedené opravy místní komunikace, firmou Zempra , ku části obce Čtyřdomky a s tím i podaném oznámení na možné podezření z dotačního podvodu při získání dotačních prostředků na opravu poškozeného obecního majetku po povodni v srpnu roku 2010, které bylo starostkou obce předáno na státní zastupitelství v České Lípě k prošetření. Po této informaci vystoupil zastupitel Tlustý s informací, že jeho odstoupení z funkce místostarosty nemá ale opravdu nic společného s podaným výše uvedeným oznámením. Z jakých důvodů tuto informaci oznamoval, ví snad jen on sám. Snad jen k tomu možné dodat, že určitě na tom něco pravdy náhodou bude, neboť není tajemstvím, že již v lednu či únoru si v Mařenicích vrabci na střechách štěbetali, zveřejněnou informaci z okolí starostky obce, že se blíží konečně doba, kdy v obci budou vládnout ,,Tři Grácie“ a ona bude mít již velký prostor k prosazení svých cílů. Další průběh jednání bude jistě ,,pravdivě zaznamenán“ v zápise s výsledky o hlasování v přijatém usnesení. A že průběh byl rušný a nezastínil v překřikování a skákání do řeči stále stejnými zastupitelkami, předchozí jednání to lze potvrdit. Kdo, byl přítomen jistě si udělá svůj názor a ostatní z pořízeného hlasového záznamu. pf