PROBLÉM KŘIŽOVATKY "U PRODEJNY"

V pátek 20.5.2016 proběhla schůzka zástupců dopravní policie, odboru silniční dopravy a zástupců obecního úřadu Mařenic a na křižovatce „ U prodejny“ uskutečněná na podnět paní Renaty Jankechové, která se snažila docílit zpomalení příliš rychle jedoucích automobilů přijíždějících od Cvikova k této křižovatce. Po vzájemné komunikaci se jí podařilo domluvit nekolikadenní měření rychlosti projíždějících vozidel pro vyhodnocení, zda vozidla opravdu v tomto místě překračují povolenou rychlost.

 

Dalším bodem, který se zároveň také projednával, bylo umístění zrcadla pro auta přijíždějící ze směru od Heřmanic a Mařeniček. Přítomný zastupitel Richard Růžička navrhoval jako variantu řešení změnu přednosti v jízdě, kdy by hlavní silnice nově pokračovala směrem na Cvikov a zrcadlo by v tomto případě nebylo třeba, protože výhled při příjezdu z Dolní Světlé je přehledný. Vytvořil by se, podle jeho názoru, přirozený průjezd obcí od Cvikova směrem na Jablonné v Podj. Překvapením bylo, že se starostka Mařenic přece jen odhodlala realizovat tento několikrát zamítnutý podnět - Zrcadlo.

 

Třetím bodem projednávání bylo zbudování kryté autobusové zastávky pro odjezd z Mařenic do Cvikova. Po počátečním všeobecném odmítání tohoto nápadu SNK 2014 přítomní odborníci postupně došli k tomu, že současná provizorní zastávka může takto fungovat jen do roku 2020 a bude nutné stejně vybudovat novou autobusovou zastávku podle již nyní platných předpisů. Jinak bychom byli zcela bez autobusové zastávky. Na námitku starostky, že zbudování lehkého přístřešku bude stát obec alespoň půl milionu, odpověděl přizvaný odborník, že se na tyto projekty každoročně vyhlašují dotace, které ze 75% náklady pokryjí a na realizaci je již nejvyšší čas. Starostka se svými dvěma přítomnými místostarostkami si postěžovaly, že znají pouze jednoho projektanta pro dopravní stavby. Dostalo se jim ale okamžitého ubezpečení, že na internetu jich lze vyhledat velké množství.

 

Závěrečné vyjádření dopravní policie a odboru silniční dopravy obdrží obec po vyhodnocení.