Podpora turismu, rekreačního bydlení a jeho vliv na rozvoj obcí.

Malé vesnice pozvolna stárnou a vymírají. Čím dál víc důchodců, čím dál méně dětí. Obce nutně potřebují alespoň stabilizovat současný počet obyvatel. Mohou toho dosáhnout vstřícností vůči budoucím přistěhovalcům, nastavením podmínek, které pro ně budou lákavé. Konkrétně přípravou pozemků k výstavbě, veřejnou kanalizací, rozvodem pitné vody, ale i propagací o kvalitě bydlení a možnostech u nás a také … přístupem již zabydlených k těm „zatraceným náplavám, přivandrovalcům, pražákům a chytrolínům z města ....“

 

Turisté nejdříve kraj navštíví, oblíbí si ho, najdou tu možnost kvalitního bydlení i pracovní příležitost. Řeknou to svým známým a někteří z nich se přistěhují. Statisticky lidé reagují zákonitě: Reagují na vytvořené podmínky a přicházejí tam, kde jsou podmínky nejlepší. Mít práci a mít kde slušně bydlet, jsou veledůležité faktory pro rozhodnutí někam se přestěhovat. Budujme tedy v obcích kanalizace a rozvody vody i pro tyto budoucí spoluobčany. Buďme vstřícní k jejich požadavkům a přáním. Zahrňme do toho i rekreační bydlení, protože jen tak zatraktivníme obec pro nově příchozí, které nutně potřebujeme. Mysleme při svých plánech a rozhodnutích na podporu turismu a potřeb majitelů rekreačních nemovitostí. Mohou to být budoucí trvale bydlící spoluobčané - když jim ve vybrané lokalitě bude dobře. Populace v celé Evropě rychle stárne a malých obcí se to existenčně dotýká.

 

Jinak obec vymře a ztratí na významu.

RR