NÁVRH K VYUŽITÍ BUDOVY Č. P. 144 ( bývalá prodejna v D.S. )

Richard Růžička - zastupitel

 

Ze zápisu ZO 14.6.2015

pí Novotná: Na tuto budovu máme již čtyři zájemce o pronájem. Než začneme projednávat nějaké návrhy, tak bych vás chtěla informovat, že je třeba oprava vody v prvním poschodí a také kontrola energie v přízemí.

 

pí Novotná: O dotační tituly se zajímáme, ale zatím nic nebylo vyhlášeno.

Přitom byly vyhlášeny národní dotace na komunitní dům pro seniory

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na výstavbu Komunitních domů seniorů v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015. V programu je připraveno 160 milionů korun. Žadatelé mohou žádosti podávat do konce června 2015.

> Zdroj: www.mmr.cz

 

 

ZO schvaluje využití budovy č.p. 144 pro pronájem k bydlení.

Položka Rozpočtového opatření č. 3/2015 – 3612/5171 – 30 000,- Kč

Nahoře jeden byt, dole nebytové prostory, jen oprava ne rekonstrukce.

 

Navrhuji, za pomocí dotačních prostředků, vytvořit z domu komunitní centrum – klub - pro starší obyvatele Horní a Dolní Světlé. Cílem činnosti klubu by byl místem setkávání osamělých seniorů a jejich vzájemná podpora. Centrum by se stalo místem, kde lze pořádat veřejně přístupné přednášky a výstavy.

 

ZAMÍTNUTO