Nahlédnutí do obecních dokumentů z pohledu občana.

Ten den byla středa 23.11.2016 , 13 00.hod.. Na Obecním úřadě Mařenice, dle webových stránek i ostatních dosažitelných informací, úřední den.

Po předcházejícím objednání u starostky obce zastupitelem panem Růžičkou, jsem s ním na základě vzájemné dohody, navštívil obecní úřad Mařenice, kde měl jmenovaný zastupitel předem dojednanou možnost, nahlédnout do obecní kroniky a stavebního deníku, vedeného při rekonstrukci opěrné zdi pod kapličkou na kopci Kalvárie.

Již po příchodu na úřad, kde jsem ještě doručoval jeden dokument, jsem byl přítomnou starostkou dotázán, zda se jdu, též podívat na obecní kroniku. Má odpověď potvrdila její slova. V místnosti pro jednání zastupitelstva, již byla přítomna paní Jeřábková, která je pověřena vedením kroniky obce. Dále byla přítomna místostarostka obce paní Petrášková a starostka Novotná, která předala panu Růžičkovi, požadovaný stavební deník a v průběhu vzájemného rozhovoru s ním znovu zamítla nahlédnutí do seznamu přihlášených občanů pro zadání SMS zpráv.

Má přítomnost při této návštěvě byla též z důvodů zájmu o některé informace ze stavebního deníku. Následně již při listování v uvedeném dokumentu, jsem byl starostkou obce nejprve otázán, zda budu číst všechny údaje a po mé odpovědi, že ano, jsem byl upozorněn na její čas, který musí naší návštěvě ( v úředních hodinách určených pro veřejnost ) věnovat. Po její nabídce, že je ochotna mi deník okopírovat a zaslat elektronickou cestou, mi dávala znatelně najevo, že má účast spolu s panem Růžičkou, není pro ni přijatelná. Po mém odmítnutí a následné výměně názoru, ve kterém jsem starostce vysvětloval, že ji nechceme nikterak zdržovat, že může v klidu odejít, že není naším úmyslem stavební deník odcizit a navíc, že je v místnosti ještě přítomna, nejen kronikářka obce, ale i místostarostka Petrášková, se na jejím chování dalo rozpoznat, že se s mou odpovědí nedokáže vyrovnat. Po chvilce váhání, oznámila místostarostce Petráškové, že odchází, aby na nás dohlédla. Po několika minutách se však vrátila. Dle mého názoru asi byla někomu zavolat a snažila se získat radu, jak má dál postupovat, na což jsem se jí i následně zeptal. Má otázka zůstala bez odpovědi, jen mi důrazně vytkla, že nejsem oprávněn nahlížet do předložených dokumentů i přesto, že jsem byl k tomuto kroku přizván zastupitelem obce panem Růžičkou, neboť jsem nebyl, dle jejího názoru u ní objednán a znovu mě upozornila na můj přestupek. Přesto, je prý jen na její dobré vůli zda mi dovolí do již započatého nahlížení, dál a za jejího dohledu pokračovat. Po té se situace uklidnila a následně s dvěma telefony na stole, se posadila proti mně ke stolu a dovolila p. Petráškové odejít (asi, že nás stačí již sama uhlídat). Zbytek času byl již pouze za její přítomnosti a kronikářky obce.

V jednom okamžiku, jsem přítomné místostarostce Petráškové sdělil, že takový přístup, ze strany starostky k občanu obce a bývalému zastupiteli, mě nemile překvapil. Místostarostka Petrášková, se snažila chování starostky ospravedlnit s tím, že náročnost její práce i odpovídání na písemné dotazy občanů obce ji zaberou spoustu jejího času. Prý z těchto důvodů musí pobývat na úřadě celé dny v průběhu týdne a v mnohých případech i soboty a neděle, což ji silně zatěžuje.

Co říci závěrem. Má účast s panem Růžičkou na obecním úřadě, trvala asi necelou hodinku a potvrdila pravidlo, že občané s jiným názorem na řízení obce, než současné vedené v čele se starostkou Novotnou, nemají při podobných situací na růžích ustláno. V průběhu naší účasti na úřadě, nám místostarostka Petrášková, uváděla jako příklad, že jsou v obci občané, co se na nic neptají, na nic si nestěžují a chodí na akce pořádané obcí, kde vedení obce s nimi hovoří a tak je může blížeji poznat a nemusí tím požadovat jednotlivce o napsání životopisu. Takový spoluobčané prý nikterak vedení obce nezatěžují a o obecní problematiku se zbytečně nezajímají.

Můj pocit z celé té návštěvy na obecním úřadě a jednání ze strany starostky obce, nebyl dobrý. Jistě není nutné, aby při studiu vyžádaných dokumentů obce v dojednaném termínu, byl starostkou obce ustanoven dozor tří osob. Celé mi to připadalo, jako záběr z jednoho filmu, při kterém odsouzený pachatel se v návštěvní místnosti seznamuje se svým trestním spisem, a nad ním stojí bachaři s obuškem v ruce, kteří dohlíží, aby jim odsouzený či sprostý podezřelý, předkládaný spis neodcizil, či náhodu s ním neutekl.

K tomu co povídala místostarostka Petrášková o náročnosti práce starostky a jejím zatěžování, lze reagovat tím, že k výkonu její neobvykle finančně ohodnocené funkci jí nikdo nenutil. Žádné výmluvy proto nemohou obstát, bylo to její rozhodnutí, a pokud na výkon svěřené funkce nestačí, má právo odstoupit, což by jistě ocenila podstatná část občanů obce.

Po zkušenosti s průběhem mé návštěvy na obecním úřadě a s jednáním starostky obce, mi bude dlouho běhat mráz po zádech. Což zřejmě také byl jediný účel podivuhodného jednání starostky Novotné.

 

František Pirunčík Mařenice