Můžu si z lesa odnést dřevo?

Práva a povinnosti vlastníků lesa a jeho návštěvníků upravuje lesní zákon č.289/1995 Sb.

§ 19

Užívání lesů

(1) Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

Velice důležité je, že zákon nerozlišuje, jestli je les státní nebo soukromý. I pokud je les v soukromém vlastnictví, jeho vlastník nikomu nemůže za běžných okolností zakázat do jeho lesa vstupovat. Až na určité výjimky je také zakázáno les oplocovat.

Podle dostupných informací se klestem rozumí spadené větve a dřevní zbytky do průměru 7 cm (měřeno na silnějším konci bez kůry)

Z výše uvedeného je tedy patrné, že ať už je les státní nebo v soukromém vlastnictví, každý občan do něj může na vlastní nebezpečí vstupovat. Také si může pro osobní potřebu odnést na zemi ležící dřevo do oněch sedmi cm v průměru.

Jednoduše řečeno – pokud jdete do lesa, můžete si přinést pár suchých spadených větví na topení. Nemůžete však např. řezat a odnášet suché spadené stromy, uříznout zbytek pařezu po vyvráceném stromu nebo ořezávat suché větve ze stromů.

Pokud máte v blízkosti les, ve kterém je zjevně dostatek palivového dřeva, stojí za to se obrátit na jeho majitele a dohodnout se s ním na možnosti samovýroby. Obvykle to probíhá tak, že vám lesník označí stromy, které si můžete pokácet a odnést.

V některých případech možná dostanete toto dřevo i zadarmo – pokud se majitel nemůže o les starat nebo o dřevo nestojí. Jindy zase může být cena takto vyrobeného dřeva až příliš vysoká v porovnání s vynaloženým úsilím – domluva s majitelem, vlastní práce, strávený čas, odvoz dřeva apod.

Doskočil Filip