Místo dětského hřiště, bude nyní parkoviště.

Nepochopitelné rozhodnutí na veřejném zasedání ZO Mařenice.

 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaného dne 22.6.2016 na návrh starostky obce, usnesením č.4.d. odsouhlasilo odkoupení pozemku p.p.č.256/1 o výměře 532 m2 v k.ú. Mařenice od místostarostky obce Petráškové, se záměrem vybudovat na tomto pozemku dětské hřiště. Jelikož pro děti a jejich hry i sportovní vyžití je místa v obci stále málo, souhlasili s tímto záměrem i zastupitelé za SNK 2014. Od samého počátku, však tento krok byl zahalen pochybnosti, kdy,, realizace dětského hřiště“ mohla být jen zástěrka pro jiné využití, což se za pár týdnů ukázalo jako skutečnost.

Odkoupený pozemek leží ve středu obce v těsné blízkosti restaurace u Tři lip, kdy spolumajitelkou byla i současná místostarostka Petrášková. Pozemek byl dosud využíván dětmi a o Mařenické pouti, na něm bývaly umístěny některé pouťové atrakce. Problém této parcely je ten, že leží v záplavové zóně říčky Svitávka, což ukazují přiložené snímky.

Ve čtvrtém čísle časopisu SNK 2014, je k tomuto tématu zveřejněna fotografie prokazující, současné jiné využití, než mělo být dětské hřiště.

Parkující vozidla, jednu chvíli i umístění vraku, zabírají stále místo i prostor, který byl již dříve využíván po celý rok hrajícími dětmi. Místo dětem na hřiště, bude nyní parkoviště.

 

Narůstající nedostatek veřejných parkovacích míst v obci, potvrzuje množství aut ve střední části obce, právě u restaurace U Tří lip, kdy osobní vozidla, hostů restaurace a zákazníků autoservisu, zabírají místa určená pro návštěvníky a turisty obce, kteří zde těžko shání místo k zaparkování pro prohlídku místních i okolních kulturních a historických památek. Vedení obce bude muset vypracovat celkovou koncepci parkovacích míst a odpočinkových zón a nenechávat řešit tuto situaci živelně, jako dosud.

 

Další veřejné zasedání ZO konané 1.12.2016, byl v bodu 3, projednáván návrh rozpočtu na rok 2017, a v bodu 3 d. starostka uváděla, že součástí tohoto rozpočtu je navržena částka ve výši 400 000 Kč na zakoupení a realizaci prvků na dětské hřiště, na které se obec pokusí získat finanční prostředky z dotačního titulu MMR. Houpačky, prolézačky a pod, mají být dle rozhodnutí starostky umístěny na pozemcích p.p.č. 252, to je velký pozemek u obecního úřadu. Další prvky dle návrhu starostky budou zabudovány v parku na pozemku p.p.č.2026, který leží před ,,kulturním domem restaurace Husky“.

V následné rozpravě byly starostce položeny otázky zastupitelem SNK 2014 a hostem zasedání panem Biedermanem, kdy bude zahájena úprava dětského hřiště na pozemku odkoupeného od p.Petráškové a proč herní prvky nemohou být umístěny i tam. Odpovědí starostky obce bylo, aby se diskutující podívali na webové stránky obce a záplavový plán, kde lze rozpoznat, že pozemek leží v záplavové zóně a zároveň oznámila, že v záplavové zóně, se nedá nic stavět. Tím sice neřekla nic nového, ale jen potvrdila, že již od samého počátku, kdy předložila zastupitelům záměr obce, odkoupit pozemek od zastupitelky Petráškové, již věděla tuto omezující skutečnost a dětské hřiště mělo být pouhou zástěrkou pro jinou alternativu v plánu současného vedení obce.

K tomu lze jen dodat. Každý soudný člověk, pokud si níže prohlédne další dva snímky záplavové vlny tak jistě usoudí, jakým stylem vedení obce, klame občany obce odlišným přístupem. Uvedený pozemek, na který starostka rozhodla zabudovat herní prvky, se taktéž nachází v záplavovém území a to ji v tomto případě vůbec nevadí i když je předsedkyní protipovodňové komise. Stejně tak, jako nevadilo minulému vedení obce, když nechalo vybudovat v záplavovém území odpočinkové místo s přístřeškem, dětskou houpačkou a dalšími dřevěnými výrobky určené pro návštěvníky vyhlídkového místa a kapličky na kopci Kalvárie.

Závěrem je možné, ještě reagovat na připomínku zastupitele Šmídka, který v diskusi vystoupil s vlastní zkušeností k problematice výstavby v záplavové zóně a také aktivně podpořil využívání veřejných parkovacích míst pro zákazníky autoservisu Adroja. Uvedl, že parkování odstavených nebo čekajících aut na opravu, patří k službám pro občany a tak by obec i občané měli k tomu přihlížet. Je to prý tak u všech servisů. K tomu lze jen dodat a stačí se podívat do nedalekého Cvikova. Dvě tamní autoopravny ve městě, parkují vozidla svých zákazníků na soukromém pozemku a nedovolí si neoprávněně zabrat veřejný prostor.

 

Pirunčík František SNK 2014