Konečně zrcadlo.

Nové dopravní značení na křižovatce v obci Mařenice při odbočování na Heřmanice v Podještědí, změnilo komunikaci s předností v jízdě. Po provedení změn a osazení dopravních značek, se stala tato nová úprava terčem diskusí o tom, zda tato změna byla potřebná. Na veřejném zasedání 25.11.2015, kdy byla tato nová úprava dopravních poměrů v obci diskutována, vysvětlil celou situaci mistostarosta Tlustý. Jediným nedostatkem byla dle diskuse kritika na špatnou viditelnost účastníků silničního provozu při odbočování od příjezdu z Heřmanic, ve směru na Mařeničky. Řidičům odbočujícím vlevo, stěžuje výhled na vozidla, přijíždějící zprava, vzrostlý živý plot i příliš prudká zatáčka. Byla to jen otázka času, kdy dojde k nějakému střetu, a tím i k dopravní nehodě.

Starostka Novotná na uvedeném zasedání, informovala zastupitele, že její snaha při řešení tohoto problému s dopravním inspektorátem neměla úspěch, a že jako obec s tím nic neudělají. Dle jejího vysvětleni, odpovědné úřady nesouhlasí s umístěním zrcadla, které by nebezpečnou situaci vyřešilo. Při následné diskusi, zastupitel Šmidek, měl za to, že musí existovat cesta k vyřešení nepříjemné situace. Starostka, proto vyzvala jmenovaného zastupitele, aby se pokusil problém vyřešit.

Jaký byl výsledek? Zrcadlo je na svém místě a slouží všem, motoristům, cyklistům i pěším. Dobrá věc se podařila a to díky panu Śmídkovi. V prvních březnových dnech přijeli pracovníci a zrcadlo na sloup namontovali.

Co na to závěrem. Určitě by si toto řešení zasloužilo odpověď na otázku. Proč vedení obce na uvolněné pozici, nebylo schopno poměrně dopravně nebezpečný problém, samo vyřešit?

pir

 

Už před rokem 2012 žádal nynější zastupitel Richard Růžička tehdejšího starostu o umístění zrcadla na křižovatku u prodejny. Stejně jako nyní se mu dostalo zamítavé odpovědi: „Dopravní inspektorát NESOUHLASÍ s umístěním zrcadla.

Tato křižovatka je právě tak nepřehledná a umístění zrcadla by velmi zvýšilo bezpečnost. Je vidět, že když se chce...