Co přineslo úvodní slovo starostky

Co přineslo úvodní slovo starostky, zveřejněné na titulní stránce Obecního zpravodaje obce Mařenice č.4/2014?

Motto:

Mnohé se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme , kdo je kdo. Kdo je slušný , byl slušný vždycky. Kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se i dřív. Kdo myslí, že přišla jeho chvíle, myslel vždy jen na sebe. Kdo mění víru, neměl nikdy žádnou. Kdo nenáviděl, měl a bude mít tuto nenávist vždy v sobě. Kdo chtěl dobro, bude chtít zase dobro.

(Slova klasika české literatury Karla Čapka.)

Dovolil jsem si použít slova Karla Čapka, jako hlavní myšlenku pro názorovému vyjádření k uvodním slovům starostky obce na titulní straně polosoukromého obecního zpravodaje(kdy náklady na jeho vydání platí obec a o náplni jednotlivých čísel zpravodaje rozhoduje jedna osoba )!

Kdo z občanů obce a čtenářů, očekával, že nová starostka obce při svém prvním vystoupení v tomto tisku se v krátkosti čtenářům představí a několika slovy popíše střípky ze své minulosti a svého života, případně přiblíží i své úspěchy a aktivitu ve své dřívější funkci místostarostky?

Kdo z čtenářů a občanů obce věřil tomu, že starostka ve svém úvodním slově předloží občanům, své záměry, plány a cíle v nové fukci?

Kdo očekával, že starostka obce naváže na předvolební kampaň a nastíní svým voličům, jak bude realizovat a prosazovat po celou dobu volebního období ,předložený program a slibované cíle Nezávislých kandidátů i hnutí Starostů pro Liberecký kraj za které jako lídr kandidovala?

Kdo předpokládal, že starostka obce se ve svých větách zastaví , jaké jsou záměry obce s připravovanými pozemky na plánovanou výstavbu rodinných domků v katastru obce Dolní Světlá? Mnozí jistě nazapoměli, že i v obci Mařenice byla podobná výstavba připravována, dokonce obec investovala do vypracování projektové dokumentace a jak to dopadlo, je řadě občanů známo. Stavební pozemky, na kterých měla být výstavba bytů pro mladé občany realizována, byly prodány právě nynější starostce. Kdo ví proč a za jakou cenu?

Kdo předpokládal, že nová starostka, která se svým přístupem podílela na likvidaci skiareálu v Horní Světlé, se vyjádří pravdivě, jaké jsou záměry obce s tímto areálem a zdůvodní, proč obec nenašla cestu k dohodě o prozatímní snížení nájmu, když roky tolerováním nevýhodné smouvy přicházela o značné finanční prostředky za roční korunový pronájem obecních lesů?

Kdo z voličů paní starostky očekával, že dostane odpověď na to, co vedlo skupinu zastupitelů kolem nynější starostky obce k utvoření zdvojené funkce místostarosty, což je u obcí podobného tipu, vyjímečné a přivádí to k myšlence, zda to není předem připravená doživotní ,,trafička “pro bývalého starostu(jak on sám si této funkci říká,,malý místostarosta”? Ono může být pro někoho těžké, psychicky unést to, že vše jednou končí.

Pokud očekávali čtenáři, že na uvedené otázky i na mnohé další, najdou v začátku volebního období od starostky obce vyčerpávající odpověď, byli asi zklamáni.

Co tedy úvodní slovo nové starostky obce Mařenice, přineslo? Nic nového, jen pouhé fráze , již několikrát publikovaná slova v předcházejících číslech zpravodaje, skoro přesná kopie minulých úvodníků a slov,bývalého starosty .I zde se potvrzují pravidla, že jablko nepadá nikdy daleko od stromu, ať je strom v jakémkoliv stavu a pláč nad rozlitým mlékem z kterého již nejde smetana slízat, nic nevyřeší.