Co čeká Mařenice do roku 2020?

Obecní úřad Mařenice, nechal vypracovat, dosud neznámou osobou, návrh strategického plánu obce na období r. 2016 – 2020. Tento plán zahrnuje mimo textovou část i rozložení finančních prostředků na připravované investiční akce v katastru obcí Mařenice, Dolní a Horní Světlá, Mařeničky. Celkové náklady, dle návrhu a laického odhadu, činí za celé období 30 mil. 500 tis.Kč.

Zastupitelstvo obce se bude na svém následném veřejném zasedání ve středu 30.března 2016 od 16 00 hod. vyjadřovat k připravenému návrhu i k případným námitkám, či návrhům na změny z řad zastupitelů i občanů obce, a schvalovat tento dokument jako celek s tím závěrem, že bude zavazovat vedení obce, na navržené akce zajistit veškeré potřebné dokumenty i finanční zabezpečení, pro jejich realizaci. Na návrh zastupitele za SNK 2014, bylo umožněno občanům obcí podat k tomuto dokumentu svá doporučení, změny či opodstatněné připomínky. Celkový návrh byl proto následně zveřejněn na webových stránkách obce a připraven k nahlédnutí na obecním úřadě. Jelikož ne každý občan, má možnost internetového připojení a seznámení se s tímto několika stránkovým dokumentem, tak vypracovali zastupitelé černobílou kopii a nechali ji k nahlédnutí v krámku u paní Marušky Fialové.

Zastupitelé za SNK 2014, tímto nabízí občanům obce možnost svým prostřednictvím zodpovězení dotazů zaměřených na předložený návrh, či přednesení změn, nových návrhů při veřejném zasedání. Občanům je též umožněno být přímo přítomni při projednávání návrhu na veřejném zasedání ZO, kam jsou všichni zváni Sdružením nezávislých kandidátů 2014.

Zastupitelé za SNK 2014 mají pro jednání zastupitelstva připraveny, své připomínky i návrhy změn či doplnění. Je však otázkou, jak budou tyto návrhy přijaty ostatními zastupiteli i vedením obce.

Zastupitelé za SNK 2014 a jejich příznivci.

Omlouváme se za amatérsky vytištěnou kopii, kde některé grafy či obrázky, nejsou k dokonalosti, ale hlavní informace o nákladech na připravované akce i dalších záměrů jsou uvedeny.