Boj s nezaměstnaností z pozice zastupitele obce

Začnu trochu zdaleka, ale těsně to souvisí.

Na zastupitelské schůzi 30.11.2014 konečně odsouhlasili ( po 4 letech urgencí ) Nezávislí zastupitelé všemi svými hlasy nejnižší podanou nabídku na dodání prosklených vitrin pro Mařeničky, Horní a Dolní Světlou. 28.12.2014 – hned na následující schůzy své rozhodnutí zase všemi svými přítomnými hlasy své rozhodnutí zrušili, ale od koho tedy nakoupí a za kolik, již nikomu do dnešních dnů nesdělili. Jako důvod odejmutí zakázky již vybranému dodavateli uvedli: překupnictví, nedůvěryhodnost a možný střet zájmů.

Tím vybraným dodavatelem jsem byl já – Richard Růžička. Teď si asi pomyslíte, že si chci tady trochu poplakat nad ztrátou zakázky, ale to že jsem se vůbec se svou nabídkou zúčastnil, bylo jen vyústěním dlouhodobé snahy členů SNK 2014 o zveřejňování zakázek, i těch malých, a umožnit tak místním lidem ( v kraji je stále vysoká nezaměstnanost ) získat nějakou práci. Obec ty možnosti má, jen je nevyužívá.

Místo vitrin tu může být např. potřeba obce vymalovat kulturní místnost. Starostka zavolá prvnímu malíři, který ji napadne a místo toho aby u něho hned práci objednala ( jak to doposud zřejmě probíhá ), uveřejní informaci o zakázce jejíž cenový strop začíná na ceně, kterou uvedl poptávaný malíř. Do určeného data může kdokoli přijít s nižší nabídkou. Jen o ní vědět, napadne každého. Zakázky se ani přes opakovaný požadavek SNK 2014 dál nezveřejňují. I kdyby nakonec s nabídkou přišla sama starostka, tak určitě nejde o střet zájmů ( příležitost měl každý ), ale o přínos pro obec, protože obec zaplatí méně!

Co na tom, že s případným dodavatelem / spoluobčanem nemáme dosud žádné zkušenosti. Je to třeba jeho první zakázka, jeho první příležitost. Bylo by s podivem, kdyby zastupitelé odmítli dát příležitost spoluobčanu, kterého v obci pravidelně potkávají, o němž např. ví, že živí rodinu nebo byl donedávna nezaměstnaný. Takový člověk jistě ručí za svou práci daleko víc než neznámá firma na internetu, co si do svého profilu nakreslí pět hvězdiček a disponuje na svých stránkách nadšenými ohlasy kupujících.

Mým cílem bylo, když se léta nedaří přesvědčit Nezávislé zastupitele ke zveřejňování zakázek, na praktickém příkladu ukázat, že obec má možnosti jak pomoci vlastním občanům, jak může snižovat nezaměstnanost v obci. Ve své povýšenosti a nepřejícnosti nevidí, že i kolem nich jsou v obci další lidé, kteří mohou prospět obci i sobě. A konec konců, proto tady své zastupitele máme, aby rozvíjeli obec a podporovali iniciativu občanů.

Richard Růžička