Mařenice, 6. 10. 2014

Vážení přátelé, sousedé, voliči, oponenti i bývalí nepřátelé.

Dovolte, abychom vás jako nezávislí kandidáti Mařenických podzimních komunálních voleb 2014
oslovili s následujícím kvízem, který je takovým malým zahřívacím kolem našeho

víkendovéhohlasování.

Jistě víte, že letošní mařenické volby probíhají bouřlivě, ale přes veškerou bolest a hněv, které zde
vzplály, šarvátky na mnoha místech skončily podanou rukou. A to jak na diskuzi v Českolipském
Deníku (viz: https://ceskolipsky.denik.cz/diskuse/predvolebni-rvacka-v-marenicich-skoncila-utokembojoveho-
psa.html) tak na našem sobotním volebním mítingu.

Náš nově nabývaný mír je však křehké povahy a proto jsme si - alespoň
za naše politické hnutí - nacvičili a sehráli běžné situace, která nás čekají při našem každodenním životě.
A zjistili jsme, že není lepšího léku na rány, než je humor.
Věříme, že vás, naše sousedy, přátele, voliče ale i oponenty, naší malou a dobře míněnou
ochotnickou iniciativou neurazíme ani nepohoršíme a že vám stejně jako nám napomůžepřekonat
emoce, povznést se nad minulost a do nového volebního období vyjít nejen s dobrou vůlí ale i s
dobrými zbraněmi. A hlavně společně.


Kvíz má hutných 27 dotazů
a mařenické pamětníky odkazuje na úspěšný test z prvních
demokratických Mařenických voleb v roce 1990, který
byl hojně citován nejen mařeničáky, ale i
pražskými politickými uskupeními - například "Stranou mírného pokroku v mezích zákona." Tehdy
Mařenice se svým Občanským fórem byli spolu s Krompachem, Světlou pod Luží, Horní Světlou a
Mařeničkami jedinými sdruženými obcemi, které v ústeckém kraji kandidovaly s jinou, než
s komunistickou kanidátkou. Proto jsme rádi, že zakladatelku tehdejšího OF, hnutí, z kterého vzešel
současný starosta obce Petr Tlustý, máme znovu mezi námi.
Otázky dnešního testu jsme čerpali z opakujících se témat, které řešilo obecní zastupitelstvo, z
diskuzí v Deníku a zkušeností z veřejných předvolebních mítingů. Nehledejte mouchy a coby
kdyby, byrokracie dusí nápady a radost.


Test samotný je rozdělen do čtyřech částí, oddělených římskými číslicemi:
první se týká příslušnosti k obci, druhá část řešípřístup k obecním problémům,
třetí část se týká voleb a poslední řeší priority nového obecního dění.


Odpovídat můžete křížky, kroužky, můžete kroužkovat více odpovědí, čipřipisovat vlastní. Můžete
jej vyplňovat sami, společně doma nebo veřejně. Můžete se pod podepsat nebo nemusíte, můžete
test rovnou vyhodit do koše... Je plně ve vašich rukou, stejně jako budoucnost Mařenic.


Vyplněný kvíz můžete přinést sebou k volbám, kde jej od vás převezmeme. Můžete jej ofotit a
zaslat na naše mailové adresy zveřejněné na webových stránkách Mařenice všem, nebo jej po
cestě nechat u některého z našich kandidátů - vašich milých sousedů:) Výsledky našeho kvízu
budeme publikovat na prvním povolebním setkání obecního zastupitelstva a na našich webových
stranách. Jako v každém sportovním klání i v letošních volbách platí: není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se.


Vaše Sdružení nezávislých kandidátů


A naši hosté: Jiří Horák a Šárka Dittrichová, zdravící Mařenice


I. 1. V Mařenicích (Mařeničkách, Horní Dolní Světlé /dále jen v
Mařenicích/) mám trvalý pobyt a znamenají pro mne:
a) moje trvalé bydliště, ale nijak to tady neprožívám
b) moje vězení, jsem zde jen proto že nemám na přestěhování do města
c) trvalé bydliště, ale práci mám jinde a chodím sem jen spátd) pracuji zde / mám zájem své podnikání otevřít/ rozvinout
e) vyrůstají zde mé děti, chci aby zde měly co nejlepší zázemí pro využití svého potenciálu
f) jsou mou srdeční záležitostí, mým domovem, který neopustím v dobrém ani ve zlém

2. V Mařenicích (MařeničkáCh, Horní, Dolní Světlé/dále jen v Mařenicích)
mám chalupu a znamenají pro mne:
a) sídlo buranů, kde je na nás z města jim vysvětlit, jak mají žít.
b) báječně se bavím místními problémy a krizí. Pomáhá mi to odvést pozornost od vlastních.
c) místo rekreace a jezdím sem proto, abych měl klid a kolegům v práci ukazoval v mobilu
bukolické obrázky místního kostela a krokusů na mém dvorečku.
d) investiční oblastí, v které místním obyvatelům demonstruji nerovnovážné rozdělení zdrojů mezi
městskými a venkovskými aglomeracemie) jsem rekreant ale zajímám se o dění v obci, chápu,
že se neliší od dění v mém vlastním bydlišti a chápu, že hlavní politické angažmá se ode mne očekává doma.
f) uvědomuji si že demografické i historické předivo místních vztahů probíhalo velmi složitě a že mu v zásadě
vůbec nerozumím a respektuji právo místní patriotismus, komunitní integritu a sebeurčení.

3) V Mařenicích žiji od:

a) dýl než ty, ty magore

b) můjděda tady ještě hailoval s Hitlerem, ty náplavo

c) vo tom se nebudu s nikým bavit

d) minulého měsíce a vidím kolem sebe spousta zažraných a neřešených problémů


e) doMařenic jsem přibyl po válce stejně jako drtivá většina ostatních obyvatel zdejších obcí

f) délku pobytu v obci nepovažuji za politickou prioritu, za tu považuji ochotu zapojit se do rozvoje
obce a osobní nasazení v obecních projektech

4) Nové obyvatele obce považuji:

a) vetřelce, kteří se musejí rychle poslat odkud přišli

b) šmejdily, který se na nás přišli jen nasosnout

c) nemám rád, když někdo vidí pod místní pokličku. Ne všechno co jsme si tady navařili je k jídlu.

d) délka mého trvalého pobytu v Mařenicích je mým hlavním politickým kapitálem. Jiné argumenty
apřednosti vlastně nemám. Proto je pro mě každý novousedlík potenciálním sokem.

e) všichni tady na všechny všechno víme. A to je velmi dobrý politický argument. Noví obyvatelé
nám tuto hru narušují a považujeme je za rušivý element, kteří ruší naše zavedené hry.

f) začínáme chápat, že v hermeticky uzavřeném prostředí vzniká paranoia, hnilobný
puch a třaskavé prostředí. Je zapotřebí otevřít okna a dveře světlu a novým myšlenkám.

g) novousedlíci představují novou krev a nový potenciál pro obec


5) Pokud přibyde do obce nový občan, snažím se:

a) zavřít mu dveřepřed nosem
b) navenek se tvářit jak jsme skvělí, ale držet jej dál od "našich" věcí
c) maximálně využít jeho zkušenosti a iniciativu
d) snažíme se mu nabídnout a otevřít dveře do obecního dění

II. 6) Nová politická uskupení považuji za:
a) nehoráznou drzost
b) naprostou zbytečnost
c) útok na Mařenice jako takové
d) vadí mi to, byl jsem spokojený se stávajícím uspořádáním, ale nedá se s tím nic dělat
e) sám jsem chtěl/a kandidovat ale neudělal/a jsem to
f) překážku svých vlastních obecních ambicí
g) nutný výraz fungování demokratických principů a komunitní plurality

7) Kritiku považuji za:

a) osobní útok

b) ohrožení

a) dobrý motor pro dalšírůst

b) nezbytný projev zdravě fungující obce

c) poslední čeho se bojím, je kritika

d) jsem na kritiku připraven v každé chvíli a mám svou práci dobře zdokumentovanou,
vystavenou na poctivých základech a zdravých vztazích.

8) Když se na mě soused obrátí s problémem v rodině, s násilím, s podnikáním, s nemocí, stářím...

a) pošlu ho do Cvikova

b) pošlu ho do Jablonného

c) pošlu ho za právníkem

d) pošlu ho do ...

e) pošlu ho na místní zastupitelství, tedy v podstatě d)

f) pomohu mu osobně apelem na místní zastupitelství věnovat se sociálním, občanským a
podnikatelským otázkám přímo v místě, kde žijeme

9) Místní úřad slouží :

a) centralizované moci v Praze jako dodavatel statistik a formulářů

b) nejasný a pro nás nesrozumitelný objekt, kde se dějí "důležité věci" do kterých nám nic není,
protože jim nerozumíme

c) nedobytný hrad, centrum místní moci a nadvlády, který vládne tvrdou pěstí

d) místo kam si mohu jít vylít srdce a vím, že budu vyslyšen

e) místo, kde se tříbí nápady a názory a odkud vycházejí nové iniciativy

f) místo, kde mohu uplatnit svůj potenciál a chuť zapojit se do obecního děni


g) místo, kde mohu kdykoli nahlédnout do jakéhokoli šanonu, papíru, smlouvy, faktury, zápisu,
projektu...

10) Pokud zjistíme podezření, že není hospodárně zacházeno s obecními prostředky:

a) využiji situace k vlastnímu obohacení stejnou cestou
b) mávnu rukou, protože to se dělo vždy a všude
c) pracuji s informací k tomu, abych si zdůvodnil vlastní protiprávní jednání
d) žádám rozkrytí obecního účetnictví a zjednat nápravu s pomocí vnějších institucí
e) zádám rozkrýtúčetnictví na půdě obce a poučit se z chyb a zabránit dalším

11) Pokud se dozvím o nerovnovážně uzavíraných smlouvách na obecní majetek:

a) mlčím - nic mi do toho není, starám se o své
b) vyvěsím na své stránky další obrázek s místním kostelíkem a sedmikráskou na zahrádce
c) žádám audit uzavřených smluv na obecní majetek a s pomocí externích orgánůřeším jejich
vyváženost
d) žádám vypracování seznamu obecních smluv a jejich spravedlivost řeším v místě s pomocí
zdravého selského rozumu a obecné morálky.

12) Pokud se dozvím o šikaněči útocích na místního občana, který má
jiný politický názor, místní příslušnost nebo místo narození:

a) přidám se k šikaně, líbí se mi, když pracuji ve skupině
b) zalezu a bojím se v koutě
c) raduji se z cizího neštěstí
d) zjistím, co je příčinou útoků a snažím se odstranit příčinu, ne řešit následek
e) všechno zlý je k něčemu dobrý
a využiji uvolněné energie k evolučnímu skoku

III. 13) V rámci předvolebních kampaní používám jako hlavní nástroj politického klání především:
a) alkohol
b) drby, intriky, pomluvy a podpásovkyc) vydírání, vyhrožování
d) občanský průkaz s datem a místem narození
e) nic, jdu zásadně zezadu
f) argumenty
g) hlavu
h) srdce
i) dobře sestavený volební program, dobrou kandidátku a dobré úmysly


14) Když jde před volbami do tuhého:

a) zalezu do kouta a čekám kdo vyhraje
b) jdudokaždý rvačky a nevyhýbám se konfliktům, volby jsou moje teritorium
c) komentuji události hlasitě, ale od plotnyd) jsem volební hrdina - hospodského mudrlováníe) účastním se mítingů,
volebních setkání, veřejných diskuzí ...
f) argumentuji vášnivě, zaujatě ale bez násilí a sprostých urážek
g) snažím se nastolit mír bez ohledu na politickou pluralitu, žijeme všichni pod jednou střechou.

15) Volby jsou proto aby:

a) se obecní animozity a konflikty prohlásily za politický boj

b) aby se udržela vláda jedné strany

c) abychom přežili další volební období

d) jděte do pr...e s kvízama, tady nikdy nikdo o ničem nehlasoval a stačilo

e) abychom zjistili jak jsme postoupili v kulturním sdílení plurality názorů


f) abychom integrovali do dění obce mladé a nové občany a dali jim možnost se zapojit do
veřejného života

g) abychom společně posunuli obec směrem k prosperitě a radostnému životu.

16) Když potkám občana z opačného konce politického spektra, zdravím
jej slovy:

a) "ty vole a já jsem si do teďka myslel že jsi normální"
b) "vidíš já jsem ti vždycky říkal že jsi vůl"
c) přejdu na druhý konec ulice/cesty/fronty/stolu a zarytě mlčím, pomlouvám až doma
d) "náš program a kandidátka jsou lepší, ale víš, že se mi u vás některý lidi a nápady docela líbí?"


17) Když potkám kandidáta z opozičního politického hnutí, zdravím jej
slovy:

a) "tak ty seš ještě tady?"
b) "tak tobě to nestačilo?"
c) sednu do auta a několikrát kolem něho projedu s nataženou pěstí a vztyčeným ukazovákem
d) teatrálně si uplivnu a zalezu do chalupy po Němcích
e) "buran může rozházet zase jenom burana"
f) "sousede, tak tady máme zase volby že?"
g) "všeho do času, pánbůh navěky"


18) Když se zrovna, čistě náhodou, rveme a jede kolem policie, (média, občané jiné obce), říkáme:

a) "pište si jména:..."
b) "áá dobrý den, a jakpak je u vás doma?"
c) "nezastavujte se a pokračujte laskavě svým směrem"
d) "klidně se dívejte a perte s námi, ale opovažte se parazitovat na cizích problémech"
e) co se doma uvaří, to se doma sní19) Zastupitel obce je:

a) podle toho jakej. Jestli náš, tak kámoš. Jestli jejich, tak náplava, feťák, psychopat nebo
práskač.

b) místní fackovací panák

c) podvodník a zloděj, ať už je z jaké chce strany

d) řádně zvolený kandidát demokratických voleb, který zastupuje zájmy svých voličů
a svého volebního program

e) zastupuje zájmy všech občanů a mohu se na něho obrátit se svým podnětem nebo žádostí

20) V práci nově zvoleného zastupitelstvu budu sledovat tyto okruhy:

a) kulturu
b) sportc) vztahy v obci
d) běžné účetnictví a chod obce
e) dotace a investice
f) rozvoj podnikání
g) školství, vzdělávání, kurzy...
h) program pro děti a mladé rodiny
i) programy pro seniory, zdravotnictví
j) obchod, rekreační potenciál
k) mezinárodní koncepty a dotační projekty
l) koordinaci s obecními ostatními obcemi
m) energetikan) dotace do zemědělství
o) ekologiep) potravinová politika a potenciál venkovaq) další cíle

21) Co očekávám od nového zastupitelstva:

a) chci být více slyšet
b) chci slyšet - tedy lepší informovanost o tom, co se chystá a jak toho dosáhneme
c) chci lépe znát potenciál programu rozvoje obcí
d) chci znát pozitivní úspěchy stejně velkých obcí - co se jim podařilo a jak
e) transparentní a veřejné obecní smlouvy
f) průhledné dotační projektyg) spravedlivé a veřejné konkursy
h) veřejný dohled nad plněním obecních projektů
i) velké projekty budou probíhat formou referenda
j) méně kontroly a více energie do projektů a péče o občany

22) Čím by mělo začít nové volební období a nový zastupitelský sbor?

a) kupčit se zkušenostmi které nabylo za peníze poplatníků v minulém období a vydírat s nimi nové
zastupiteleb) blokovat každý nový nápad

a) počkat na první problém a znovu rozvášnit dav

b)tím cotopředchozí, ničím.

c) přežít a do ničeho nešťourat

d)inventurou a revizí dosavadních programů a smluv, vyčištěním všech sporných bodů
a uklizením stolu

23) Co by měly být priority nového mařenického zastupitelství?

a) nastolit v obci pořádek - vyzbrojit vlastní voliče
b) dát dohromady koaliční program a předložit jej k diskuzi a komentářům voličům.
c) jmenovité zavázky jednotlivých zastupitelů k plnění koaličních bodů
programu rozvoje obce.
d) společně usilovat o větší autonomii obce směrem k centrálním úřadům a institucím státní


správy a samosprávy. Spoustu problémů a obecních záležitostí si můžeme řešit sami doma.

24) Mařenice vešly ve známost svými rozbroji. Máme na to stát se obcí
roku 2018?

a) to je to poslední, o co tady stojíme
b) mě
to vyhovuje tak, jak to je
c) hlavně ať se sem nikdo ne..re
d) jasně, využijeme současné publicity a staneme se příkladem pro ostatní.

25) Jakým způsobem se budeme léčit z předchozích událostí?

a) budeme pokračovat v urážkách, vyhrožování a násilí a zase dostaneme nakládačku v tisku
b) sami neuděláme nic a těm ostatním v tom budeme bránit.
c) každý dobrý nápad udusíme hned v zárodku pomluvami, zesměšňováním, přehazováním
nedůležitého za důležité a tak.
d) vypracujeme krizový scénář pro řešení a zvládání kritických situací a nabídneme je ostatním
e) půjdeme příkladem v projektech, které budou realizovány napříč politickým spektrem.
f) uděláme něco, co přesáhne hranice naší obce. Co se bude týkat lidských práv, překlenování
problémů a traumat minulosti...

26) Co bude v obci připomínat letošní podzimní volby?

(volná odpověď)

27) Podpis:

a) abraka dabrab) fantomasc) občan 1, občan 2
d) uplatňuji právo na anonymní vyjádření názoru
e) plné jméno, adresa